Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đổi trả mã khóa học trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được; mã quá thời hạn.
Ngoài ra, học viên yêu cầu hoàn tiền sẽ không được thực hiện đối với trường hợp học viên đã nhận mail đăng ký khóa học thành công.

Hotline: 0977 550 677 hoặc email: info@edusa.vn để được hỗ trợ.