Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Phạm Hoài Thương

7 Khóa học 0 Học viên
(2 Đánh giá)

Về tôi

7 năm kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên đạt số điểm tuyệt đối. Đạt chứng chỉ MASTER MOS với số điểm gần như tuyệt đối. Đạt chứng chỉ IC3, GS4

7 Khóa học

Mới

MOS – HỌC TẠI TRUNG TÂM

Mọi trình độ
Mới

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS 2016 PowerPoint Online

Mọi trình độ 03h 28m 38s 63 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS 2016 Excel Online

Mọi trình độ 03h 50m 15s 39 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS Word 2016 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 70 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 1 Đánh giá )

Mới

MOS Powerpoint 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 34 Bài học
Mới
500.000 

( 0 Đánh giá )

Mới

MOS Excel 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 30 Bài học
Mới
500.000 

( 0 Đánh giá )

Mới

MOS Word 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 44 Bài học
Mới
500.000 

( 1 Đánh giá )