Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Trần Diểm

7 Khóa học 0 Học viên
(2 Đánh giá)

Về tôi

Đạt điểm tuyệt đối MOS 2010, MOS 2013, MOS 2016 Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy cho hàng nghìn học viên đạt chứng chỉ MOS Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo

7 Khóa học

Mới

MOS – HỌC TẠI TRUNG TÂM

Mọi trình độ
Mới

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS 2016 PowerPoint Online

Mọi trình độ 03h 28m 38s 63 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS 2016 Excel Online

Mọi trình độ 03h 50m 15s 39 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 0 Đánh giá )

Nổi bật

MOS Word 2016 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 70 Bài học
Nổi bật
500.000 

( 1 Đánh giá )

Mới

MOS Powerpoint 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 34 Bài học
Mới
500.000 

( 0 Đánh giá )

Mới

MOS Excel 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 30 Bài học
Mới
500.000 

( 0 Đánh giá )

Mới

MOS Word 2013 Online

Mọi trình độ 05h 48m 48s 44 Bài học
Mới
500.000 

( 1 Đánh giá )