Đăng ký sắp xếp lịch thi MOS/ TOEIC

Lưu ý:

Nên đăng ký lịch thi sớm nhất ngay sau khi hoàn thành các khóa học tại Edusa để có quả tốt nhất.

Sau khi nhận được đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận và sắp xếp ngày thi gần nhất cho bạn.

Đăng ký lịch thi