Đăng ký sắp xếp lịch thi MOS/ TOEIC

Lưu ý:

  • Đối với khóa học Offline tại trung tâm Edusa: Nên đăng ký lịch thi sau 1 tháng kể từ ngày nhập học.
  • Đối với khóa học Online: Nên đăng ký lịch thi cách 2 đến 4 tháng kể từ ngày học.

Sau khi nhận được đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận và sắp xếp ngày thi gần nhất cho bạn.