Bạn đang chuẩn bị cho phần Writing Task 2 trong kỳ thi VSTEP và cần tìm các ví dụ mẫu để tham khảo và luyện tập? Trong bài viết này, EDUSA sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về VSTEP Writing Task 2 Samples trong kỳ thi VSTEP, giúp bạn hiểu rõ hơn về yêu cầu và cách làm bài.

VSTEP Writing Task 2 Samples: Điều Bạn Cần Biết
VSTEP Writing Task 2 Samples: Điều Bạn Cần Biết

1. Bố cục bài thi VSTEP Writing Task 2

 • Phần giới thiệu: Bắt đầu với một bối cảnh hoặc bối cảnh ngắn gọn của chủ đề và nêu rõ tuyên bố luận điểm hoặc lập luận chính của người viết (Thesis statement).
 • Các đoạn thân bài: Tập trung vào việc trình bày các luận điểm hoặc lập luận chính của người viết, được hỗ trợ bởi các ví dụ hoặc bằng chứng có liên quan. Mỗi đoạn nên tập trung vào một điểm chính duy nhất, với một câu chủ đề rõ ràng và các chi tiết hỗ trợ.
 • Phần kết luận: Trình bày lại các luận điểm hoặc lập luận chính đã được thảo luận trong bài luận và tóm tắt ngắn gọn về lập luận tổng thể hoặc quan điểm được đưa ra trong bài luận. Thí sinh nên sử dụng kĩ năng paraphrase cho thesis statement khi viết phần kết bài.

Xem thêm: Cấu trúc đề thi VSTEP 4 kỹ năng

2. Các bài VSTEP writing task 2 samples

2.1 Sample Essay 1: “Social Media and its Impact on Society”

In the modern era, social media platforms have revolutionized the way we interact and communicate with one another. While they offer numerous advantages, they also come with some downsides. In this essay, I will explore both the positive and negative impacts of social media on society.

On the positive side, social media has bridged the gap between people from different parts of the world. It enables us to connect with family and friends effortlessly, regardless of distance. Moreover, it has become a powerful tool for raising awareness about various social and environmental issues. For example, campaigns related to climate change and humanitarian crises have gained widespread attention due to social media.

However, excessive use of social media can have adverse effects on mental health. Studies have linked prolonged social media use with increased feelings of anxiety and depression. Additionally, the spread of misinformation on these platforms can have serious consequences, such as the dissemination of fake news during critical events. Furthermore, the addiction to social media can negatively impact personal relationships, leading to decreased face-to-face interactions.

In my view, while social media has undeniable benefits, it is essential to strike a balance in its usage. Encouraging responsible social media practices, such as fact-checking before sharing information and setting time limits for usage, can help mitigate the negative effects. Furthermore, it is crucial for individuals to be aware of their mental well-being and seek support if they feel overwhelmed by social media pressure.

In conclusion, social media has become an integral part of our lives, offering various advantages such as easy communication and spreading awareness. However, we must be cautious of its potential negative impacts, such as mental health issues and the spread of misinformation. By using social media responsibly and mindfully, we can harness its potential for good while minimizing its drawbacks.

2.2 Sample Essay 2: “Climate Change and Individual Responsibility”

Climate change poses a significant threat to our planet, and it is everyone’s responsibility to address this pressing issue. In this essay, I will discuss the importance of individual actions in combating climate change and the positive impacts of personal efforts.

Firstly, individuals can play a crucial role in reducing their carbon footprint through simple yet impactful actions. For instance, adopting energy-efficient practices at home, such as using LED bulbs and turning off electronic devices when not in use, can contribute to a significant reduction in greenhouse gas emissions. Additionally, choosing sustainable modes of transportation, such as walking, cycling, or using public transport, can help combat air pollution and reduce reliance on fossil fuels.

Furthermore, small lifestyle changes, like reducing meat consumption and embracing plant-based diets, can have a positive impact on the environment. Livestock farming contributes significantly to greenhouse gas emissions, so a shift towards plant-based diets can help reduce the overall carbon footprint.

Individual responsibility is not limited to personal actions alone; it also extends to advocating for change at the community and governmental levels. By participating in climate strikes, supporting environmental organizations, and urging policymakers to implement eco-friendly policies, individuals can collectively push for more significant actions to combat climate change.

An excellent example of individual-driven change is the rise of community-led sustainability initiatives. Local communities worldwide have come together to implement projects like tree planting drives, plastic waste cleanups, and recycling programs, which have had a positive impact on their immediate environments and raised awareness about environmental issues.

In conclusion, climate change is an urgent global challenge, and individual responsibility plays a vital role in addressing it. By making conscious choices in our daily lives, advocating for change, and participating in community-led initiatives, we can collectively make a positive impact on the environment. Each one of us has the power to contribute to a sustainable future for our planet.

Xem thêm: Khám phá về chương trình VSTEP bậc 3 tại các trường  

3. Lỗi phổ biến trong VSTEP writing task 2

 • Không sử dụng văn nói trong khi viết các bài luận. Thí sinh nên sử dụng cách biểu đạt trang trọng và phù hợp trong bài viết học thuật đề thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp đối với giám khảo. 
 • Hạn chế việc sử dụng câu văn phức tạp và đảm bảo rằng ý được diễn đạt một cách rõ ràng và đơn giản. Đồng thời, sử dụng từ ngữ và ngữ pháp mà thí sinh đã học trong quá trình chuẩn bị để tránh sai sót ngữ pháp.

4. Cách làm bài VSTEP writing task 2

Để làm bài VSTEP writing task 2, bạn cần tuân thủ các bước sau:

 • Đầu tiên, hãy đọc đề bài một cách cẩn thận để hiểu rõ yêu cầu và đề xuất trong bài viết.
 • Sau khi hiểu rõ đề bài, hãy lập kế hoạch cho bài viết của bạn. Xác định các ý chính mà bạn muốn trình bày và sắp xếp chúng theo trình tự logic.
 • Bắt đầu viết bài theo kế hoạch đã lập, sử dụng ngôn ngữ chính xác và dùng cấu trúc câu đa dạng. Bạn cũng nên sử dụng các từ nối và cụm từ liên kết để giữ cho bài viết mạch lạc và logic.
 • Sau khi viết xong, hãy dành thời gian để kiểm tra lại bài viết của mình. Đảm bảo rằng bạn đã trả lời đủ yêu cầu của đề bài và không có lỗi ngữ pháp hay chính tả nào.
 • Đảm bảo bạn sắp xếp thời gian cho mỗi bước trong quá trình làm bài, đặc biệt là việc viết bài và kiểm tra lại. Hãy chắc chắn rằng bạn để lại đủ thời gian cho việc kiểm tra lại bài viết của mình trước khi nộp.

Xem thêm: Thi chứng chỉ VSTEP B2 bao nhiêu điểm là đạt?

5. Trung tâm đào tạo VSTEP uy tín – EDUSA

EDUSA là trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín và chất lượng, đạt được những thành tựu đáng kể với cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và hiệu quả. Trung tâm không chỉ tập trung giảng dạy ngữ pháp và từ vựng mà còn chú trọng phát triển kỹ năng nghe, đọc, nói và viết được áp dụng trong thực tế.

Khóa học tiếng Anh sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản để bắt đầu hành trình chinh phục cấp độ tiếng Anh. Qua khóa học, bạn sẽ được cung cấp một bộ công cụ học thuộc lòng những nguyên tắc ngữ pháp và từ vựng quan trọng, cùng với đó là các phương pháp và kỹ thuật để làm bài tập một cách hiệu quả.

Khóa học được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng nghe và đọc của bạn thông qua việc luyện nghe các bài nghe, đọc các đoạn văn và thực hiện các bài tập thực tế. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách tổ chức ý và viết một bài văn, từ đó nâng cao khả năng viết của mình.

Trung tâm đào tạo VSTEP uy tín - EDUSA
Trung tâm đào tạo VSTEP uy tín – EDUSA

6. Câu hỏi thường gặp

6.1 Có thể thi VSTEP bao nhiêu lần?

Bạn có thể thi VSTEP nhiều lần nếu không đạt được kết quả mong muốn. Không có giới hạn về số lần thi.

6.2 Thi VSTEP bao lâu mới có kết quả?

Thời gian để có kết quả thi VSTEP có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức tổ chức thi. Thông thường, kết quả sẽ được công bố trong vòng 2 – 4 tuần sau khi thi.

6.3 Hồ sơ đăng ký dự thi VSTEP là gì?

Hồ sơ đăng ký thường bao gồm:

 • 01 đơn đăng ký dự thi theo mẫu có điền đầy đủ thông tin (có dán ảnh 4×6 nền TRẮNG chụp trong vòng 06 tháng, ảnh phải rõ ràng và sắc nét)
 • 01 bản sao CMND có công chứng hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân khác như thẻ căn cước/hộ chiếu.
 • 01 ảnh 4x6cm (nền TRẮNG chụp trong vòng 06 tháng, ảnh phải rõ ràng và sắc nét)

Ngoài ra đối với 03 đối tượng sau cần bổ sung 01 bản photo thẻ sinh viên, thẻ học viên và nghiên cứu sinh:

 • Sinh viên không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN
 • Sinh viên thuộc Đại học Ngoại ngữ thi chuẩn đầu ra C1
 • Học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (chỉ có B1 – B2 tiếng Anh)

7. Lời kết

Việc tham khảo các ví dụ VSTEP Writing Task 2 Samples trong kỳ thi VSTEP là một phương pháp hiệu quả để chuẩn bị cho phần thi này. Nếu bạn có thắc mắc gì thì bạn có thể liên hệ với EDUSA để được tư vấn thêm nhé!

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)