1. MOS 2013, thí sinh được yêu cầu làm một dự án hoàn chỉnh: tất cả mọi chỉnh sửa về Orientation, Font, Margins,… đều được thực hiện trên một tài liệu được cho sẵn.
 2. Phải liên tục lưu bài làm của mình để phòng trừ trường hợp xảy ra trục trặc với máy tính hoặc phần mềm thi.
 3. Chức năng của các nút trên màn hình bài thi:
 • Application window: Cửa sổ phần mềm Office thi (Excel, Word,…)
 • Task Links: Hiển thị mục lục câu hỏi thi Instructions: Những yêu cầu chi tiết phải thực hiện Checkbox: Dùng để đánh dấu những câu đã hoàn thiện xong
 • Task Description: Phần mô tả tổng quan nội dung tác vụ
 •  Task Location: Vị trí đối tượng mà thí sinh cần thao tác trong bài thi
 • Task Detail: Chi tiết yêu cầu
 • Clock/Timer: Thời gian đếm ngược 50 phút trở về 0
 • Reference Images: Vị trí chứa hình ảnh kết quả cuối cùng sau khi đã thực hiện toàn bộ yêu cầu (ảnh của file đích) để thí sinh so sánh, đối chiếu
 • Resize Windows: Chỉnh lại kích thước màn hình phần mềm về trạng thái ban đầu
 • Reset Project: Thiết lập lại toàn bộ bài thi. Khi chọn phím chức năng này, thí sinh phải làm lại toàn bộ tác vụ từ đầu. Thời gian vẫn tiếp tục tính. Trong bài thi hạn chế dùng đặc biệt là lúc cuối giờ.
 • Trong MOS 2013 thì thí sinh nên sử dụng lệnh Undo khi sai hoặc nhầm thao tác. Việc Undo không được coi là thao tác sai, thừa. Thí sinh được phép sử dụng lệnh này.

Xem chi tiết hướng dẫn bài thi Mos 2013 trên web IIG TẠI ĐÂY

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết