Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Hướng dẫn tra cứu điểm thi MOS, IC3 và tải chứng chỉ MOS, IC3 online

  • Ngay sau khi kết thúc quá trình làm bài, trên màn hình sẽ hiển thị điểm và đánh giá kết quả Đạt hoặc Không đạt (pass hoặc fail) của thí sinh.
  • Ngoài ra sau khi làm bài, thí sinh cũng có thể dùng tài khoản của mình đăng nhập trên trang web www.certiport.com để kiểm tra lịch sử làm bài thi của mình cũng như có thể tải về Phiếu điểm online (Score report)
  • Chứng chỉ Mos/IC3 online có thể xem bất cứ lúc nào. Chứng chỉ Mos bản cứng sẽ được IIG Việt Nam trả cho thí sinh sau ngày thi từ 6-8 tuần.

Các bước tải kết quả:

Bước 1: Vào trang web: Certiport.com

Bước 2: Đăng nhập vào Log in : trong đó Tên đăng nhập là số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước). Mật khẩu là tên đăng nhập và thêm số 1 sau cùng.

1 1

Bước 3: Tại bước này lựa chọn cập nhật

3

Bước 4: Lựa chọn MY TRANSCRIPT để vào khu vực lưu chứng chỉ

8

Bước 5: Sau đó lựa chọn chứng chỉ cần tải bằng cách ấn vào chữ PDF cạnh tên chứng chỉ. Khu vực bên dưới là bảng điểm. Nhưng nộp về trường chúng ta chỉ cần nộp chứng chỉ là đủ.

6

Bước 6: Đây là chứng chỉ Online các bạn có thể tải về

7