Ôn thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học cơ bản với Edusa trong bài viết sau đây ngay nào. Đảm bảo các tài liệu sau đây vô cùng chất lượng và hữu ích với quý bạn đọc.

Ôn thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học cơ bản với Edusa
Ôn thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học cơ bản với Edusa

I. 30 câu ôn thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học cơ bản

Câu 1. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

 1. a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
 2. b) Cache, Bộ nhớ ngoài
 3. c) Bộ nhớ ngoài, ROM
 4. d) Đĩa quang, Bộ nhớ trong

=> Đáp án: a

Câu 2. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

 1. a) Chia sẻ tài nguyên
 2. b) Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
 3. c) Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ
 4. d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

=> Đáp án: a

Câu 3. Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin:?

 1. a) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Delete
 2. b) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Ctrl + Delete
 3. c) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Alt + Delete
 4. d) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Shift + Delete

=> Đáp án: d

Câu 4. Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?

 1. a) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer) b) Máy quét ảnh (Scaner).
 2. c) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).
 3. d) Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse)

=> Đáp án: c

Câu 5. Khái niệm hệ điều hành là gì ?

 1. a) Cung cấp và xử lý các phần cứng và phần mềm
 2. b) Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
 3. c) Nghiên cứu về công nghệ phần cứng và phần mềm
 4. d) Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính

=> Đáp án: d

Câu 6. Trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :

 1. a) Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter
 2. b) Bấm phím Enter
 3. c) Bấm tổ hợp phím Shift – Enter
 4. d) Word tự động, không cần bấm phím

=> Đáp án: b

Câu 7. Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

 1. a) Primary memory
 2. b) Receive memory
 3. c) Secondary memory
 4. d) Random access memory.

=> Đáp án: a

Câu 8. Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?

 1. a) Ram
 2. b) Rom
 3. c) Router
 4. d) CPU

=> Đáp án: c

Câu 9. Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?

 1. a) Google Driver
 2. b) Mediafire
 3. c) OneDrive
 4. d) Cả 3 câu hỏi trên đều đúng.

=> Đáp án: c

Câu 10. Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :

 1. a) Menu pad
 2. b) Menu options
 3. c) Menu bar
 4. d) Tất cả đều sai

=> Đáp án: c

Câu 11. Công dụng của phím Print Screen là gì?

 1. a) In màn hình hiện hành ra máy in
 2. b) Không có công dụng gì khi sử dụng 1 mình nó.
 3. c) In văn bản hiện hành ra máy in
 4. d) Chụp màn hình hiện hành

=> Đáp án: d

Câu 12. Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

 1. a) Tạo một văn bản mới
 2. b) Chức năng thay thế nội dung trong soạn thảo
 3. c) Định dạng chữ hoa
 4. d) Lưu nội dung tập tin văn bản vào đĩa

=> Đáp án: d

Câu 13. Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :

 1. a) Shift + End
 2. b) Alt + End
 3. c) Ctrl + End
 4. d) Ctrl + Alt + End

=> Đáp án: c

Câu 14. Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

 1. a) View – Symbol
 2. b) Format – Symbol
 3. c) Tools – Symbol
 4. d) Insert – Symbol

=> Đáp án: d

Câu 15. Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?

 1. a) Maximum
 2. b) Minimum
 3. c) Restore down
 4. d) Close

=> Đáp án: c

Câu 16. Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành nhiều ô, ta thực hiện:

 1. a) Table – Merge Cells
 2. b) Table – Split Cells
 3. c) Tools – Split Cells
 4. d) Table – Cells

=> Đáp án: b

Câu 17. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản:

 1. a) Alt + A
 2. b) Ctrl + A
 3. c) Ctrl + Shift + A
 4. d) Câu 1 và 2

=> Đáp án: b

Câu 18. Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện :

 1. a) Nháy đúp chuột vào từ cần chọn
 2. b) Bấm tổ hợp phím Ctrl – C
 3. c) Nháy chuột vào từ cần chọn
 4. d) Bấm phím Enter

=> Đáp án: a

Câu 19. Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:

 1. a) 10
 2. b) 9
 3. c) 11
 4. d) Lỗi

=> Đáp án: c

Câu 20. Người đọc biết tập tin đang mở là phiên bản cuối cùng và chỉ cho phép đọc, bạn chọn?

 1. a) File -> info -> Protect Document -> Restrict Editing
 2. b) Review ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only)
 3. c) File -> info -> Protect Document -> Mark as Final
 4. d) File -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password

=> Đáp án: b

Câu 21. Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì? ( Cho phép chọn nhiều)

 1. a) .doc
 2. b) .docx
 3. c) .dot
 4. d) .txt

=> Đáp án: b và c

Câu 22. Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

 1. a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái
 2. b) Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái
 3. c) Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải
 4. d) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải.

=> Đáp án: a

Câu 23. Trong soạn thảo Word, thao tác nào sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste (Chọn nhiều đáp án)

 1. a) Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste
 2. b) Bấm tổ hợp phím Ctrl + V.
 3. c) Chọn vào mục trong Office Clipboar
 4. d) Tất cả đều đúng

=> Đáp án: a và b

Câu 24. Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau:

” Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

 1. a) Notepad
 2. b) Microsoft Word
 3. c) WordPad
 4. d) Tất cả đều đúng

=> Đáp án: d

Câu 25. Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn:

 1. a) File / Save As
 2. b) File / Save
 3. c) File / New
 4. d) Edit / Replace

=> Đáp án: a

Câu 26. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1)

thì giá trị trả về kết quả:

 1. a) 6
 2. b) 11
 3. c) 5
 4. d) 0

=> Đáp án: b

Câu 27. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

 1. a) 0
 2. b) 5
 3. c) #VALUE!
 4. d) #NAME!

=> Đáp án: b

Câu 28. Trong soạn thảo Word, để chọn một đoạn văn bản ta thực hiện:

 1. a) Click 1 lần trên đoạn
 2. b) Click 2 lần trên đoạn
 3. c) Click 3 lần trên đoạn
 4. d) Click 4 lần trên đoạn

=> Đáp án: c

Câu 29. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau

=IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:

 1. a) Giỏi.
 2. b) Xuất sắc.
 3. c) Trung Bình
 4. d) Khá

=> Đáp án: c

Câu 30. Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

 1. a) Vlookup
 2. b) IF
 3. c) Left
 4. d) Sum

=> Đáp án: a

II. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Edusa

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Edusa
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Edusa

Hiện nay, có rất nhiều website đào tạo các khóa học tin học văn phòng. Tại EDUSA, trung tâm luôn tạo điều kiện hết mức có thể cho học viên có thể học và luyện thi để có một kết quả tốt nhất. 

1. Khóa học tin học văn phòng quốc tế 100% Online tại EDUSA

 • Hiện nay, EDUSA có đầy đủ các khóa học từ online đến offline giúp các bạn học viên tự do sắp xếp thời gian rảnh của mình để học và thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế, phục vụ cho nhu cầu công việc của các bạn.
 • Với xu hướng hiện nay, EDUSA đã tạo ra một khóa học 100% online dành cho các bạn có khả năng tự học và chủ động trong ôn luyện thi chứng chỉ. Khóa học này cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và các bài tập thực hành trên phần mềm luyện thi trực tuyến. Từ đó, giúp các bạn làm quen và không bỡ ngỡ khi thi chính thức.

>>> Xem thêm: Khóa học tin học CNTT cơ bản – giá siêu ưu đãi – Đăng ký liền tay!!!

>>> Xem thêm: Khóa học tin học CNTT nâng cao – Khuyến mãi giá hời – Đăng ký ngay!!!

2. Khóa học tin học văn phòng quốc tế Online kèm GV tại Edusa

 • Bên cạnh khóa học online 100%, EDUSA cũng có một khóa học online kèm GV giúp cho các bạn học sinh, sinh viên hay những bạn đi làm đang cần chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế trong khoảng thời gian ngắn. Khóa học này tạo điều kiện cho học viên linh hoạt thời gian học phù hợp. 
 • Các bài giảng sẽ được biên soạn, thiết kế theo một lộ trình cụ thể để đảm bảo các học viên có thể hiểu được những kiến thức cơ bản và thi một cách tốt nhất. Với cam kết 100% học viên có được chứng chỉ tin học ứng dụng văn phòng ngay lần thi đầu tiên, EDUSA cũng chuẩn bị những đề thi thử sát đề thi thật, giúp bạn có thể trải nghiệm và làm quen trước khi thi chính thức.

3. Khóa học tin học văn phòng quốc tế Offline tại Edusa

 • Đối với khóa học offline, các lớp học tại EDUSA luôn được trang bị các trang thiết bị cơ bản tạo một không gian thoải mái cho học viên khi đến với trung tâm. Và đội ngũ GV có chuyên môn cao, luôn vui vẻ, nhiệt tình giải thích những thắc mắc của học viên. 
 • Mỗi học viên sẽ được học 1 chương trình trên máy tính riêng nên lộ trình học của mỗi bạn sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Phần mềm ôn luyện được cập nhật thường xuyên phù hợp với từng ngày thi giúp các bạn có thể bám sát các đề thi. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng có thể theo dõi và đánh giá chính xác khả năng của từng bạn để đưa ra cách dạy phù hợp, giúp học viên đạt được kết quả tốt nhất.
 • Trong trường hợp các bạn cảm thấy mình chưa đủ khả năng thi chính thức, các bạn có sẽ được sắp xếp thêm lịch học “miễn phí” để nắm vững kiến thức hơn và tự tin trong kỳ thi tin học văn phòng chính thức.

III. Câu hỏi thường gặp

1. Khóa học chứng chỉ tin học văn phòng tại EDUSA có bao đậu không?

100% khóa học của EDUSA đều sát với đề thi thật, bài tập và đề thi thử được cập nhật thường xuyên. Dù là học Online hay Offline, giáo viên luôn hỗ trợ giải đáp kiến thức, phục vụ cho việc đạt ngay chứng chỉ tin học văn phòng trong lần thi đầu tiên và ứng dụng được vào trong học tập – công việc. Với chính sách cam kết đầu ra 100% qua mail, văn bản cụ thể sẽ giúp học viên yên tâm trong suốt quá trình học tại đây.

2. Thời gian học chứng chỉ tin học văn phòng tại EDUSA có linh động không?

100% thời gian học dù là online hay offline đều linh động theo lịch rảnh cá nhân của học viên, đảm bảo được sự thoải mái xuyên suốt quá trình học.

3. Thi không đạt chứng chỉ tin học văn phòng MOS EDUSA có những chính sách gì?

+ Đối với khóa Online 100%: học viên được tham gia group giải đáp thắc mắc cùng GV, trường hợp thi không đạt học viên được học lại hoàn toàn miễn phí. (Yêu cầu cung cấp CMND phù hợp với ngày thi)

+ Khóa Online 1 kèm 1 cùng GV- Offline tại lớp: Học viên được hưởng chính sách học và thi lại hoàn toàn miễn phí cam kết bằng văn bản ký trực tiếp tại lớp hoặc qua mail cụ thể.

IV. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về ôn thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học cơ bản bạn có thể tham khảo. Tại Trung tâm Anh ngữ – Tin học Edusa tự tin là Trung tâm luyện thi chứng chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam hỗ trợ nhằm giải quyết những khó khăn trong quá trình luyện thi, nâng cao chất lượng đầu ra, tăng tối đa tỉ lệ đạt chứng chỉ lên đến 100%. Chúng tôi luôn cam kết mang đến khoá học đạt tiêu chuẩn nhất giúp cho các bạn dễ dàng luyện thi và đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn trong thời gian luyện tập, ôn thi để chinh phục chứng chỉ tin học của mình.

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết