Trong Excel có hàng trăm hàm, cơ bản có mà nâng cao thì cũng rất nhiều. Thay vì nhớ nhiều hàm như vậy thì bạn nên học có chọn lọc một số hàm thường dùng nhất. Và trong bài viết này EDUSA sẽ liệt kê ra 13 hàm Excel cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong Excel, nếu bạn đang tìm hiểu về Excel thì nên nắm chắc trước 13 hàm này đã nhé.

Hướng dẫn sử dụng 13 hàm Excel cơ bản và thường dùng nhất
Hướng dẫn sử dụng 13 hàm Excel cơ bản và thường dùng nhất

1. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm SUM (Tính tổng)

Sử dụng hàm SUM bạn có thể cộng các ô tính trong vùng dữ liệu được chọn cực kỳ nhanh chóng.

Cú pháp: =SUM(X1,X2..), trong đó X1 và X2 là các số cần tính tổng.

Cách làm như sau:

 • Bôi đen vùng dữ liệu muốn tính tổng
 • Dùng chuột click vào AutoSum trên thẻ Home của Excel.

2. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm PRODUCT (Hàm nhân)

Sử dụng hàm nhân rất đơn giản và cũng tương tự như hàm SUM tính tổng ở bên trên.

Ví dụ ta muốn nhân tất cả các ô tính từ A3 cho đến F3 thì ta sẽ có công thức như sau: =PRODUCT(A3:F3) và nhấn Enter để thực hiện.

Một cách khác nếu như bạn không nhớ hàm Product và các này có thể áp dụng cho tất cả các phép tính Cộng (+), Trừ (-), Nhân (*) và Chia (/) nhé.

Ví dụ như sau: Để nhân tất cả các số từ A3 cho đến F3 thì bạn hãy thực hiện công thức như sau: =A3*B3*C3*D3*E3 và nhấn Enter để thực hiện.

 • Để copy công thức và tính các hàng bên dưới nữa thì bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột sao cho hiển thị dấu + như hình bên dưới và thực hiện kéo xuống.
 • Ngay lập tức các kết quả của hàng dưới sẽ được tính và bạn sẽ không cần phải nhập lại công thức nữa.
 • Kết quả của việc copy công thức.

Xem thêm: Các công thức Excel được sử dụng trong quản lý kho 

3. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm HÀM SUMIF (Hàm điều kiện)

Cũng là hàm tính tổng nhưng mà nó là hàm tính tổng có điều kiện.

Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range). Trong đó:

 • Range: Là hàng hoặc cột mà bạn đã chọn
 • Criteria: Đặt điều kiện, điều kiện này bạn có thể đặt là số, là biểu thức hoặc là chuỗi đều được.
 • Sum_range: Là các ô mà bạn thực sự cần tính tổng.

=> EDUSA viết lại cú pháp theo ý hiểu cho dễ nhớ như sau: =SUMIF(Vùng điều kiện, Điều Kiện, Vùng dữ liệu tính tổng)

Ví dụ: =SUMIF(B3:B8,”<=8″)

Tính tổng của các giá trị trong vùng chọn từ B2 đến B5 và với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 8.

4. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm IF

Các bạn sử dụng hàm IF để trả về một giá trị nếu một điều kiện là đúng và giá trị khác nếu điều kiện là sai.

Cú pháp: =IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2)

Nếu đúng với điều kiện thì kết quả sẽ trả về là Giá trị 1, còn nếu sai thì sẽ trả về là Giá trị 2.

Xem thêm: Cách dùng công thức Excel hàm ROUND dễ hiểu nhất

5. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm LEFT

Hàm Left là hàm sẽ lọc giá trị bên trái của chuỗi.

Cú pháp: =LEFT(Text,N). Trong đó:

 • Text là chuỗi văn bản.
 • N là Số ký tự mà bạn muốn trích dẫn.

Ví dụ cụ thể:

=LEFT(Trung tâm,3) = “Tru”

=Left(“edusa.com”,5)=> Kết quả trả về: edusa

6. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm AND

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE.

Cú pháp: =AND(Logical1, Logical2, ….)

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

Lưu ý:

 • Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
 • Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
 • Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Excel chia hết cực kỳ đơn giản

7. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm OR

Bạn có thể sử dụng hàm OR với cú pháp sau: =OR(N1, N2…)

Trong đó các đối số: N1, N2… là các biểu thức điều kiện.
Hàm sẽ trả về giá trị TRUE (1) nếu như bất cứ một đối số nào của nó là đúng, ngược lại nó sẽ trả về giá trị là FALSE (0) nếu như tất cả các đối số của nó là sai.

Ví dụ: =OR(F7>05/02/2000,F7>08/08/20016)

8. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm AVERAGE (Tính giá trị trung bình)

Đây là hàm tính giá trị trung bình của các con số mà bạn đã chọn.

Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2…)

Trong đó các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm Excel IFS vô cùng dễ hiểu

9. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm MIN, MAX (Lọc ra số nhỏ nhất hoặc là lớn nhất)

Cách sử dụng như sau, chúng ta sẽ sử dụng luôn cái hình ở bên trên nhé.

Ví dụ bạn muốn lọc ra số nhỏ nhất trong các số từ A1 đến G1 thì ta sẽ sử dụng cú pháp: =MIN(A1;G1) và nhấn Enter.

Tương tự nếu như bạn muốn lọc ra số lớn nhất trong các số từ A1 đến G1 thì ta sẽ sử dụng cú pháp: =MAX(A1;G1) và nhấn Enter.

10. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm NETWORKDAYS (Tính số ngày làm việc)

Nếu như bạn cần tính tổng thời gian làm việc của một nhân viên nào đó trong công ty thì chúng ta sẽ sử dụng tới hàm =NETWORKDAYS().

Một tuần chúng ta sẽ có 5 ngày làm việc nên hàm này sẽ tự trừ đi 2 ngày nghỉ trong 1 tuần. Ví dụ cụ thể như sau:

=NETWORKDAYS(C4,D4) => sau đó nhấn Enter để thực hiện chúng ta sẽ có kết quả là 8872 ngày. Bạn có thể thử tính số ngày làm việc trong vòng 1 tháng để thấy được con số cụ thể hơn.

Xem thêm: Sử dụng hàm Excel ghép chuỗi đơn giản nhất

11. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm NOW() – Hiển thị thời gian và ngày giờ ở thời điểm hiện tại

Sử dụng hàm: =NOW() để hiển thị ngày giờ của hệ thống trong tính.

Chú ý: Có thể sẽ phát sinh lỗi #### nhưng bạn chỉ cần kéo ô tính rộng hơn một chút là sẽ OK thôi.

Tương tự với hàm NOW, bạn có thể sử dụng hàm =TODAY() để hiển thị ngày, tháng, năm hiện tại (không có giờ)

Hoặc các bạn có thể kết hợp với các hàm ngày tháng khác như:

 • Day: Tách ra số ngày hiện tại
 • Month: Tách ra số tháng hiện tại
 • Year: Tách ra số năm hiện tại

12. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm CONCATENATE (Nối nội dung giữa các ô tính)

Nếu như bạn muốn kết hợp và gộp tất cả nội dung giữa các ô tính với nhau vào 1 ô duy nhất thì có thể sử dụng hàm CONCATENATE.

Cú pháp: =CONCATENATE(Text1;Text2…)

Xem thêm: Hướng dẫn cách lập hàm Excel chi tiết nhất

13. 13 hàm Excel cơ bản – Hàm Vlookup

Sử dụng Excel mà không biết cách sử dụng hàm Vlookup thì thật quá đáng tiếc. Các bạn có thể sử dụng hàm Vlookup đơn giản và dễ hiểu như sau:

Định nghĩa: Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị theo cột kèm theo điều kiện tham chiếu.

Cú pháp: =VLOOKUP (điều kiện tìm kiếm,vùng dữ liệu cần tìm kiếm,số cột tìm kiếm,kiểu tìm kiếm 0/1)

Trong đó:

 • 0 – là kiểu tìm kiếm chính xác
 • 1 – kiểu tìm kiếm tương đối

Ngoài ra, khi các bạn đã lên một nấc cao hơn có thể sử dụng hàm Vlookup kết hợp với rất nhiều hàm excel khác: Left, Right, Mid, Match.

14. Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

Hiện nay, có rất nhiều trung tâm tin học được mở ra nhằm phục vụ những nhu cầu của các bạn. Tuy nhiên, mỗi trung tâm lại có chất lượng giảng dạy khác nhau, và theo sau đó là những khóa học với chi phí và ưu đãi khác nhau.

Đến với trung tâm EDUSA, bạn sẽ được tư vấn kỹ lưỡng về những khoá học phù hợp với bạn nhất. Bên cạnh đó, những mức phí của khóa học đều nằm ở mức trung bình giúp bạn có thể chi trả một cách dễ dàng. Mặc dù mức phí khá thấp nhưng chất lượng giảng dạy tại EDUSA vô cùng tuyệt vời, đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, nhiệt tình giảng dạy các bạn học viên. 

Và đặc biệt hơn, EDUSA sẽ cung cấp một vài buổi học và thi lại miễn phí cho các bạn nếu các bạn thi không đạt chứng chỉ ở lần thi đầu tiên. Thật tuyệt vời phải không nào? Hãy đến trung tâm EDUSA để được tư vấn kỹ hơn nhé.

Xem thêm: Khóa học Excel Offline chất lượng tại EDUSA 

Xem thêm: Khóa học Excel Online chất lượng tại EDUSA

Trung tâm dạy Excel uy tín - EDUSA
Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

15. Câu hỏi thường gặp

15.1 Tôi cần chuẩn bị gì trước khi học Excel?

Excel không quá khó như bạn nghĩ, bởi nó đều có những công thức và cách làm cụ thể mà bạn chỉ cần áp dụng là thành công. Với Excel bạn chỉ cần có kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản và một tinh thần học tập chăm chỉ, say mê.

15.2 Trong khóa học Excel này có bài tập thực hành không? 

Để thành thạo Excel, bạn bắt buộc phải thực hành nhiều lần. Vì vậy, khóa học cung cấp cho người học hệ thống ví dụ và bài tập đa dạng, đầy đủ. Sau khi kết thúc khóa học, giảng viên sẽ hướng dẫn học viên giải các bài tập một cách chi tiết và cặn kẽ. 

15.3 Khóa học Excel tại EDUSA có bao đậu không?

Khóa học của EDUSA đều sát với đề thi thật, bài tập và đề thi thử được cập nhật thường xuyên. Với chính sách cam kết đầu ra 100% bằng văn bản cụ thể sẽ giúp học viên yên tâm trong suốt quá trình học tại đây.

16. Lời kết

Trên đây là 13 hàm Excel cơ bản nhất mà bạn cần nắm được trước khi bạn bắt tay vào học Excel. Và nếu như bạn là dân kế toán thì còn cần phải học và nắm được nhiều hàm hơn nữa để có thể giải quyết được mọi vấn đề trong công việc của bạn. EDUSA hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn!

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)