Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Tin Học Văn Phòng Các Hàm Trong Excel Phổ Biến.

Với dân văn phòng, thành thạo các hàm trong excel là một lợi thế lớn trong công việc. Excel trang bị cho người dùng những bộ công cụ có nhiều chức năng xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng. Vậy các hàm trong phổ biến trong excel là những hàm nào bạn có biết? Bài viết dưới đây Edusa chia sẻ đến các bạn các hàm trong excel phổ biến hiện nay được dùng nhiều trong công việc. 

I. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

1. Hàm đếm COUNT

COUNT là hàm đếm cơ bản trong các hàm trong excel được sử dụng thường xuyên và phổ biến. Hàm đếm COUNT được sử dụng khi bạn có một trang tính với những cơ sở dữ liệu lớn và bạn cần thống kê được trong trang tính đó có chưa bao nhiêu đối tượng bạn muốn đếm.  Thay vì bạn phải ngồi đếm số lượng ô trong bảng tính bằng cách thủ công, bạn có thể sử dụng hàm COUNT với cú pháp =COUNT(value1:value2)

Ví dụ: Bạn cần đếm số lượng ô từ ô D5 đến ô D14, bạn có thể sử dụng hàm COUNT, nhập trên bảng tính =COUNT(D5:D14)

2. Hàm đếm với điều kiện cụ thể COUNTIF

Hàm đếm COUNTIF với điều kiện vùng chọn cụ thể. Hàm COUNTIF là hàm excel trong các hàm trong excel cũng có chức năng đếm nhưng có kèm theo điều kiện cụ thể. Bạn có thể đếm được số lượng ô có chứa điều kiện trong vùng chọn. Cú pháp sử dụng hàm COUNTIF như sau:=COUNTIF(Vùng đếm,điều kiện)

Giải thích cú pháp: 

 • Vùng đếm: vùng đếm có nghĩa là các ô có chứa dữ liệu liên tiếp. Vùng đếm có thể chứa các đối tượng là các số, mảng phạm vi có chứa số. Trong vùng đếm, các ô có giá trị trống (những ô không có dữ liệu) hoặc những ô có giá trị được biểu thị bằng chữ được bỏ qua.
 • Điều kiện: Đây là điều kiện để đếm dữ liệu. Điều kiện có thể là số hoặc biểu thức, hoặc những điều kiện tham chiếu, những chuỗi văn bản để xác định bạn sẽ đếm ô nào. Nếu điều kiện là chuỗi văn bản, bạn phải đặt điều kiện trong ngoặc kép, ví dụ như “điều kiện”

Vùng đếm và điều kiện là 2 giá trị bắt buộc trong hàm COUNTIF

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF:

 • Hàm COUNTIF sẽ cho kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp chuỗi dài quá 255 ký tự. Nếu như chuỗi dài quá 255 ký tự, bạn nên chuyển sang dùng hàm CONCATENATE hoặc có thể sử dụng ghép nối “&”. Cú pháp ghép nối: =COUNTIF(A1:A9,“chuỗi dài”&”chuỗi dài 2”)
 • Đảm bảo điều kiện được ghi trong dấu ngoặc để xuất được kết quả chính xác nhất.
 • Với công thức hàm COUNTIF sử dụng tham chiếu đến 1 ô hay 1 vùng chọn trong bảng tính đóng sẽ cho kết quả #VALUE. Khắc phục lỗi bằng cách bạn hãy mở bảng tham chiếu lên.
 • Điều kiện sử dụng trong hàm không phân biệt chữ thường và chữ hoa
 • Hàm có thể xuất ra giá trị không chính xác khi các giá trị văn bản có chứa khoảng trắng ở cuối và đầu hoặc các trích dẫn của bạn chưa thống nhất.

Ví dụ: Chúng ta có bảng dữ liệu sau và yêu cầu thống kê số lượng nam trong bảng

Ta sử dụng cú pháp hàm COUNTIF như sau: =COUNTIF(I8:I23,“Nam”) Trong đó, I8:I23 là vùng chọn, “Nam” là điều kiện đếm.

3. Hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Sử dụng hàm COUNTIFS khi có nhiều điều kiện. Khi muốn xuất ra kết quả với hai hay nhiều điều kiện cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm đếm COUNTIFS với cú pháp: =COUNTIFS(vùng chọn 1, điều kiện 1, vùng chọn 2, điều kiện 2,…)

Ví dụ bạn phải xuất ra kết quả số lượng sinh viên nữ ở lớp QLHDTTVH37A2. Bạn sử dụng hàm COUNTIFS với cú pháp =COUNTIFS(I8:I23,”Nữ”,J8:J23,”QLHDTTVH37A2″)

4. Hàm tính tổng SUM

Hàm tính tổng SUM là hàm excel cơ bản mà bất kỳ ai học excel cũng đều phải biết. Hàm SUM là hàm tính tổng của một dòng hay một cột tùy thuộc vào cách thức của người sử dụng. Cú pháp hàm SUM: =SUM(number1,number2,…) Nếu là vùng chọn bạn có thể sử dụng cú pháp =SUM(ô đầu tiên:ô cuối cùng) 

Những giá trị được sử dụng trong hàm SUM là các giá trị liên quan đến số liệu, ngày tháng.

Giá trị logic và giá trị văn bản được xử lý khác nhau tùy theo giá trị đó được cung cấp trực tiếp vào hàm SUM hay được lưu trữ tại các ô trong bảng tính.  

5. Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF

Hàm tính tổng SUMIF được dùng để tính tổng có kèm theo điều kiện. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để khắc phục các lỗi của hàm excel cơ bản như #VALUE!, #N/A, #p/0!, #NULL và một số lỗi cơ bản khác trong hàm SUM. 

Lưu ý: Hàm SUMIF là công thức mảng, bạn phải nhập công thức bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+ENTER, khi đó, excel có chức năng tự bọc lại công thức trong dấu ngoặc {}

Cú pháp hàm SUMIF: =SUMIF(vùng chọn,“điều kiện”)

Ví dụ: Bạn cần xuất ra tổng số tiền có giá trị lớn hơn 150.000 Bạn sử dụng công thức: =SUMIF(H4:H8,“>150.000”)

6. Hàm tính tổng với nhiều điều kiện SUMIFS

Hàm tính tổng SUMIFS là hàm tính tổng với nhiều điều kiện khác nhau trong vùng chọn. Khi bạn muốn xuất ra kết quả với từ 2 điều kiện trở lên.

Cú pháp hàm SUMIFS: =SUMIFS(vùng chọn 1,“điều kiện 1”, vùng chọn 2,“điều kiện 2”,…)

7. Hàm AVERAGE tính giá trị trung bình 

Cú pháp sử dụng hàm tính giá trị trung bình AVERAGE: =AVERAGE(Number1,[number2],[number3,…)

Trong đó: 

 • Number 1: đây là giá trị bắt buộc trong hàm
 • Number 2, number 3, … là giá trị tùy chọn

Lưu ý: 

 • Đối số tối đa trong hàm AVERAGE là 255.
 • Các giá trị có thể là số, phạm vi, tên hoặc tham chiếu các ô chứa số. 
 • Những ô có giá trị là các văn bản hay trống giá trị thì sẽ được bỏ qua.

Ví dụ: Bạn muốn tính trung bình cộng điểm 3 môn XDĐ, QLCVĐXH, DLXH của các bạn trong lớp. Sử dụng công thức hàm AVERAGE như sau: =AVERAGE(K8,L8,M8) Hoặc =AVERAGE(K8:M8). Để tính điểm những bạn tiếp theo, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột góc dưới bên phải ô kết quả vừa tính, kéo thả chuột xuống các ô còn lại để copy công thức và xuất ra kết quả.

8. Hàm đếm ô không trống COUNTA

Các hàm trong excel thì hàm COUNTA là hàm được sử dụng để đếm số ô có dữ liệu (những ô không trống). Dữ liệu trong ô có thể là số, chữ, hay các biểu tượng. Bất kỳ dữ liệu nào xuất hiện trong ô cũng đều được đếm. 

Cú pháp hàm COUNTA: =COUNTA(vùng chọn cần đếm)

Ví dụ: Bạn cần đếm tổng số đầu điểm của cả 3 môn trong bảng điểm. Bạn sử dụng công thức hàm: =COUNTA(K8:M23)

9. Hàm MIN, MAX

Hàm MIN: Đây là hàm để bạn xuất ra những giá trị nhỏ nhất trong vùng chọn. Thay vì phải ngồi dò từng con số bạn có thể sử dụng hàm MIN với cú pháp =MIN(vùng chọn) để xuất ra được kết quả nhanh nhất.

Ví dụ: bạn muốn tìm ra số điểm nhỏ nhất của môn XDĐ bạn sử dụng hàm sau: =MIN(K8:K23)

II. HÀM LOGIC

1. Hàm IF

Một trong các hàm để kiểm tra điều kiện đúng của các hàm trong excel là hàm IF.

Cú pháp hàm IF như sau: =IF(điều kiện,“giá trị đúng”,“giá trị sai”) 

Ví dụ: Chúng ta muốn kiểm tra xem ô H có thỏa mãn điều kiện lớn hơn 7 hay không, thỏa mãn điều kiện trả về giá trị Correct, không thỏa mãn điều kiện trả về giá trị Incorrect

2. Hàm AND

Hàm AND cho phép bạn kiểm tra điều kiện, cho ra kết quả đúng nếu điều kiện được thỏa mãn. Hàm xuất ra giá trị sai khi có bất kỳ điều kiện nào đó sai. 

Cú pháp hàm: =IF(AND(điều kiện),“giá trị đúng”,“giá trị sai”)

Trở lại ví dụ đã lấy với hàm IF, bạn có thể kiểm tra đồng thời 2 điều kiện điểm XDD lớn hơn 6 và QLCVĐXH lớn hơn 7, Nếu cả 2 giá trị đúng hàm trả về giá trị Correct, nếu giá trị sai hàm trả về Incorrect.

Công thức hàm: =IF(AND(H3>6,I3>7),”correct”,”incorrect”)

3. Hàm OR

Đều là một trong các hàm trong excel cho ra các kết quả đúng hoặc sai. Tuy nhiên, ngược lại với hàm AND, hàm excel OR cho về giá trị đúng nếu như trong điều kiện có bất kỳ điều kiện nào đúng, và trả về giá trị sai nếu như tất cả các điều kiện đều sai.

Cú pháp hàm excel OR: =IF(OR(điều kiện),“giá trị đúng”,“giá trị sai”)

Vẫn quay trở lại ví dụ bên trên, khi kiểm tra lại điều kiện với hàm OR. Sử dụng công thức: =IF(OR(H3>6,I3>7),”correct”,”incorrect”)

4. Hàm IF lồng nhau

Hàm IF lồng nhau được sử dụng khi bạn có từ 2 điều kiện trở lên. Hàm IF lồng nhau có thể sử dụng là hàm IFS (trong excel 2016)

Công thức hàm IF lồng nhau: =IF(điều kiện,“Giá trị đúng”,IF(điều kiện,“giá trị đúng”,IF(điều kiện,“Giá trị sai”,“Giá trị sai”)))

Giả sử: Bạn muốn cho ra giá trị các hàm: H3=7 → True; I3=8 → exactly; J3=8 → Good; nếu không đúng trả về kết quả False. Công thức hàm IF lồng nhau như sau: =IF(H3=7,”true”,IF(I3=8,”exactly”,IF(J3=8,”good”,”False”)))

III. HÀM NGÀY THÁNG

1. Hàm YEAR, MONTH, DAY

Đây là một trong các hàm trong excel để cập nhật ngày tháng. Cách để điền ngày tháng năm vào trang tính: Bạn sử dụng dấu “/” hoặc dấu gạch ngang “-” để biểu thị ngày tháng năm.

Với giờ: khi cần biểu thị giờ bạn sử dụng dấu hai chấm “:”

Để xuất ra kết quả là năm, bạn sử dụng hàm YEAR, cú pháp hàm: =YEAR(vùng chứa năm cần lấy), làm tương tự với tháng và ngày.

Ví dụ: Xuất ra kết quả năm 2020 với công thức: =YEAR(D2:D4)

2. Hàm DATE

Hàm date là một trong các hàm trong excel dùng để thêm ngày vào bảng tính. Để thêm số ngày vào phần ngày tháng, bạn chỉ cần sử dụng công thức đơn giản bằng cách lấy ô chứa ngày tháng đó cộng với số lượng ngày mà bạn muốn thêm. Cú pháp: =Ô ngày tháng ban đầu+số ngày

Ví dụ: Bạn muốn cộng thêm 5 ngày so với ngày 2/3/2020. Nhập công thức: =D3+5

3. Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Đây là hàm xuất ra kết quả là giờ, phút và giây trong ô chứa thời gian. 

Cú pháp sử dụng hàm xuất ra kết quả là giờ: =HOUR(ô chứa thời gian)

Cú pháp tương tự với MINUTE và SECOND

4. Hàm TIME

Giống với hàm DATE bên trên, hàm TIME dùng để thêm số thời gian vào thời gian đã có ban đầu

Công thức hàm TIME: =TIME(HOUR(ô chứa thời gian)+số giờ muốn thêm,MINUTE((ô chứa thời gian)+số phút muốn thêm,SECOND((ô chứa thời gian)+số giây muốn thêm)

5. Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF là hàm dùng để tính số khoảng cách ngày, tháng, năm trong trang tính excel.

Công thức hàm DATEDIF: =DATEDIF(thời gian 1, thời gian 2,“d”). Phần đối số ở vị trí thứ 3 chính là số mà bạn muốn xuất ra. Các hàm trong excel quy định “d” biểu thị ngày, “m” biểu thị tháng, “y” biểu thị năm. Thay các đối số để đưa ra kết quả bạn muốn.

Ví dụ: xuất ra kết quả là khoảng cách giữa các tháng. bạn sử dụng công thức như sau: =DATEDIF(D2,D3,”m”)

6. Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY được sử dụng để bạn xác định ngày thuộc thứ nào trong tuần. Hiển thị các giá trị từ 1(ngày chủ nhật) đến 7(ngày thứ 7).

Cú pháp hàm: =WEEKDAY(mốc thời gian)

Ví dụ: ngày 5/8/2020 là ngày thứ 6 trong tuần theo công thức =WEEKDAY(D3)

7. Hàm TEXT

Hàm TEXT được sử dụng để biểu thị các ngày trong tuần ở dạng chữ

Cú pháp hàm: =TEXT(ô chứa mốc thời gian,“dddd”)

Ví dụ: để xác định ngày 5/8/2020 vào ngày nào trong tuần bạn sử dụng công thức: =TEXT(D3,“dddd”)

IV. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

1. Hàm LEFT

Sử dụng hàm LEFT khi bạn cần xuất ra kết quả là ký tự bên trái của chuỗi. 

Cú pháp đơn giản: =LEFT(ô chứa dữ liệu, số ký tự muốn xuất)

2. Hàm RIGHT

Hàm RIGHT được sử dụng khi bạn muốn xuất ra kết quả là ký tự bên phải của chuỗi giá trị

Cú pháp hàm: =RIGHT(ô chứa dữ liệu, số ký tự)

3. Hàm MID

Khá đơn giản nếu như bạn muốn xuất ra kết quả là các ký tự xuất hiện ở các vị trí khác nhau bằng hàm MID. Các hàm trong excel cho phép bạn cho ra kết quả là các ký tự xuất hiện ở đâu trong chuỗi văn bản

Cú pháp: =MID(ô chứa chuỗi ký tự, vị trí ký tự, số lượng ký tự)

Ví dụ: bạn muốn lấy từ vị trí thứ 4, và lấy ra 3 ký tự

4. Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường

Hàm LOWER, hàm UPPER, hàm PROPER là các hàm trong excel dùng để chuyển đổi loại chữ trong các bảng tính.

Hàm LOWER được sử dụng để chuyển đổi các ký tự trong chuỗi từ chữ in hoa thành chữ thường

Công thức hàm: =LOWER(ô chứa dữ liệu)

Ngược lại với hàm LOWER, hàm UPPER giúp chuyển đổi toàn bộ ký tự thường thành ký tự in hoa trong bảng

Công thức hàm: =UPPER(ô chứa dữ liệu)

Hàm PROPER sử dụng khi bạn muốn viết hoa chữ cái đầu của mỗi chữ trong chuỗi ký tự

Công thức hàm: =PROPER(ô chứa dữ liệu)

5. Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

CONCATENATE là một trong các hàm excel cơ bản để kết hợp nội dung giữa 2 hay nhiều ô thành một ô duy nhất. 

Công thức hàm: =CONCATENATE(lần lượt từng ô)

IV. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP là một trong các hàm trong excel có chức năng tìm kiếm. Hàm VLOOKUP là hàm excel cơ bản sẽ tìm ra giá trị mà bạn đưa vào và xuất ra kết quả là giá trị cùng dòng ở cột khác trong bảng

Công thức hàm: =VLOOKUP(LOOKUP_value, TABLE_array, COL_index_num,[range_lookup])

Trong đó, 3 đối số đầu tiên là bắt buộc, đối số thứ 4 có thể có hoặc không.

2. Hàm MATCH

Hàm MATCH để xác định vị trí của một giá trị nào đó trong dải nhất định.

Cú pháp hàm: =MATCH(Giá trị bạn tìm kiếm, vùng tìm kiếm,[kiểu khớp])

3. Hàm INDEX

Hàm INDEX là hàm excel cơ bản trả về một giá trị hoặc có thể tham chiếu tới một giá trị nào đó ở phạm vi bảng.

Ở dạng vùng: Cú pháp hàm: =INDEX(vùng,hàng trong vùng,cột trong vùng)

Ở dạng tham chiếu: Cú pháp hàm =INDEX(tham chiếu, hàng,[số cột],[số vùng])

V. Lời kết 

Bài viết trên đây của Edusa đã hệ thống cho bạn các hàm cơ bản phổ biến trong excel, bạn hoàn toàn có thể tự học excel với các hàm excel cơ bản nhất. Tự học excel cơ bản có thể giúp cho bạn có nhiều kiến thức hơn, hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn. Hi vọng, với các hàm trong excel cơ bản phổ biến trên đây sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công trong công việc! 

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.