Ngày nay, kỹ năng tin học văn phòng là một trong những điều kiện thiết yếu để phỏng vấn xin việc. Tuy nhiên, bạn đã thực sự nắm vững các hàm Excel cơ bản để tự tin ghi điểm cộng trước nhà tuyển dụng chưa? Nếu chưa, hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của EDUSA để hiểu được tất các hàm Excel cơ bản nhất như: Hàm tính toán Logic, Hàm điều kiện Logic, Hàm sử dụng trong văn bản, Hàm ngày tháng, Hàm tra cứu dữ liệu,… và những câu hỏi thường gặp nhất về các hàm trong Excel nhé!

Tổng hợp tất cả các hàm Excel cơ bản nhất
Tổng hợp tất cả các hàm Excel cơ bản nhất

1. Các hàm Excel cơ bản – Hàm nhân 

Hay còn được gọi là hàm Product. Được dùng để thực hiện phép nhân.

Cú pháp: =PRODUCT(number1, [number2]…, [numbern]) (Trong đó: Number 1, Number 2,…, Number n là những số sẽ được nhân với nhau.)

Lưu ý:

 • Được sử dụng tối đa 255 đối số.
 • Nếu Number là các mảng hoặc tham chiếu với những ô trống, giá trị logic hoặc văn bản thì sẽ không được tính và sẽ hiển thị lỗi #DIV/0!
 • Nếu các ô được sử dụng là ô trống thì hàm PRODUCT sẽ mặc định hiểu giá trị ô đó là 0.

Ngoài cách nhân bằng hàm PRODUCT ra thì có thể sử dụng dấu “*” để thực hiện phép nhân

2. Các hàm Excel cơ bản – Hàm chia

Trong Excel có 3 cách thực hiện phép chia:

 • Dấu “/”: Chia để lấy số thập phân
 • MOD: Chia lấy phần dư. Cú pháp =MOD(number;division)
 • QUOTIENT: Chia lấy phần nguyên. Cú pháp =QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó:

 • Numerator (bắt buộc): Số bị chia (Tử số).
 • Denominator (bắt buộc): Số chia (Mẫu số).

Xem thêm: Cách định dạng trang tính Excel chi tiết nhất

3. Các hàm Excel cơ bản – Hàm SUM

 • Công dụng: Tính tổng các đối số trên bảng tính
 • Cú pháp: =SUM (number 1, number 2, …)
 • Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, … (Trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng)

Chú ý:

 • Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ:

 • =SUM (2, 3, 4) có giá trị bằng 9.
 • =SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.
 • =SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6.

4. Các hàm Excel cơ bản – Hàm SUMPRODUCT

 • Công dụng: Tính tổng số tiền của các sản phẩm dựa vào số lượng và giá
 • Cú pháp: =SUMPRODUCT(dải ô số lượng, dải ô đơn giá)

Lưu ý: 

 • Phạm vi tính tổng phải có cùng kích thước, nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!
 • Nếu giá trị trong ô không phải dạng số thì SUMPRODUCT sẽ mặc định giá trị của chúng là 0.

Xem thêm: Công thức Excel bị lỗi formula và cách khắc phục

5. Các hàm Excel cơ bản – Hàm ROUND 

Công dụng: Dùng để làm tròn số thập phân

Cú pháp: =ROUND(Number, Num_digits), trong đó

 • Number: Số mà bạn muốn làm tròn.
 • Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn.
  • Nếu Num_digits dương, số sẽ được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
  • Nếu Num_digits bằng 0, số sẽ được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
  • Nếu Num_digits âm, số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

Ví dụ:

 • Làm tròn 8.15 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn 8.149 tới một vị trí thập phân.
 • Làm tròn -9.475 tới hai vị trí thập phân.
 • Làm tròn 51.256 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân.
 • Làm tròn 500.5 về bội số gần nhất của 1000.
 • Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100.
 • Làm tròn 4.98 về bội số gần nhất của 10.

6. Các hàm Excel cơ bản – Hàm MIN/MAX

 • Công dụng: Dùng để tìm giá trị lớn nhất (MAX) và giá trị nhỏ nhất (MIN)
 • Cú pháp:
  • =MIN(Number1,Number2,…) (Number1,Number2: các giá trị cần so sánh)
  • =MAX(Number1,Number2,…) (Number1,Number2: các giá trị cần so sánh)

Ví dụ: Giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu bên dưới ta dùng công thức =MIN(A2:C5) và 25 là giá trị nhỏ nhất cần tìm.

Ví dụ: Giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu bên dưới ta dùng công thức =MAX(A2:C5) kết quả đạt được là 89 là giá trị lớn nhất cần tìm.

7. Các hàm Excel cơ bản – Hàm COUNT/COUNTA/COUNTBLANK

 • Công dụng: Đếm số lượng ô có chứa dữ liệu số (COUNT), chứa dữ liệu (bao gồm cả số và chữ) (COUNTA) và ô không chứa dữ liệu (COUNTBLANK) trong vùng dữ liệu.
 • Cú pháp:
  • =COUNT(Value1,…) (Value1,…: Tham chiếu ô hoặc phạm vi muốn đếm số)
  • =COUNTA(Value1,…) (Value1,…: Ô cần đếm hoặc một vùng cần đếm. Số ô tối đa có thể đếm là 255 với Excel từ 2007 về sau)
  • =COUNTBLANK(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

Xem thêm: Công thức tính số ngày trong Excel nhanh nhất

8. Các hàm Excel cơ bản – Hàm AVERAGE

 • Công dụng: Dùng để tính trung bình cộng của dãy số trong trang tính
 • Cú pháp: =AVERAGE(number1,number2,…) Với:
  • number1 (Bắt buộc): Số thứ nhất, tham chiếu ô, hoặc phạm vi mà bạn muốn tính trung bình.
  • number2,… (Tùy chọn): Các số, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn tính trung bình, tối đa là 255.

9. Các hàm Excel cơ bản – Hàm ODD/EVEN

 • Công dụng: Trả kết quả về số được làm tròn lên số nguyên lẻ gần nhất (ODD) và số nguyên chẵn gần nhất (EVEN)
 • Cú pháp:
  • =ODD(Number) (Number: Bắt buộc phải có, là giá trị cần làm tròn)
  • =EVEN(Number) (Number: Bắt buộc phải có, là giá trị cần làm tròn)

Ví dụ: Làm tròn số 4.6 đến số nguyên lẻ gần nhất nhận được kết quả là 5.

Ví dụ: Làm tròn 53.4 đến số nguyên chẵn gần nhất nhận được kết quả là 54.

10. Các hàm Excel cơ bản – Hàm AND 

 • Công dụng: Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là ĐÚNG.
 • Cú pháp: =AND (Logical1, Logical2, ….) (Trong đó các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.)
 • Ý nghĩa: Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

Lưu ý:

 • Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
 • Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
 • Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Ngoài ra, còn có những hàm Excel cơ bản khác. Bạn có thể đăng ký khóa học Excel tại EDUSA để được học tất cả các hàm Excel và vận dụng nó trong công việc của bạn nhé.

Xem thêm: Cách dùng công thức Excel lọc dữ liệu đơn giản và dễ hiểu  

11. Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

Hiện nay, việc học chứng chỉ tin học gần như là điều bắt buộc mà ai cũng phải có. Thế nên có rất nhiều trung tâm được mở ra nhằm phục vụ nhu cầu đó của các bạn. Nhưng các bạn lại không biết trung tâm nào chất lượng, uy tín để có thể yên tâm học và thi chứng chỉ.

Vì vậy, trung tâm EDUSA là một trung tâm đào tạo chứng chỉ tin học Excel mà bạn có thể tin tưởng đấy. Với cam kết 100% học viên sẽ có chứng chỉ ngay lần thi đầu tiên cùng đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, bạn sẽ không phải lo lắng khi học tại trung tâm chúng tôi.

 • Các bài giảng được đội ngũ giảng viên hệ thống lại kiến thức chi tiết, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với các trình độ.
 • Học bất cứ thời gian nào rảnh, tổng thời lượng học kéo dài trong 1-2 giờ.
 • Lộ trình học cụ thể giúp bạn nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo kỹ năng Excel sau mỗi buổi học.
 • Cam kết học và thi lại miễn phí 100% nếu học viên thi không đạt chứng chỉ.
 • Hỗ trợ đăng ký thi, nhận chứng chỉ và giao chứng chỉ đến tận nhà học viên.
 • Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Xem thêm: Khóa học Excel Offline chất lượng tại EDUSA 

Xem thêm: Khóa học Excel Online chất lượng tại EDUSA 

Trung tâm dạy Excel uy tín - EDUSA
Trung tâm dạy Excel uy tín – EDUSA

12. Câu hỏi thường gặp

12.1 Cách sử dụng các hàm trong Excel như thế nào?

Các bạn theo dõi chi tiết cách sử dụng các hàm trong Excel ở phía trên bài viết nhé.

12.2 Các hàm Excel cơ bản là hàm nào?

Các hàm Excel cơ bản gồm một số hàm như: Hàm VLOOKUP, hàm LEFT, hàm LEN,…

12.3 Khóa học Excel tại EDUSA có bao đậu không?

Khóa học của EDUSA đều sát với đề thi thật, bài tập và đề thi thử được cập nhật thường xuyên. Với chính sách cam kết đầu ra 100% bằng văn bản cụ thể sẽ giúp học viên yên tâm trong suốt quá trình học tại đây.

13. Lời kết 

Trên đây là các hàm Excel cơ bản mà bạn cần biết. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết cách sử dụng các hàm này hiệu quả nhất. Nếu bạn có quan tâm đến khóa học Excel tại trung tâm thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với EDUSA để được tư vấn thêm nhé.

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)