Nhiều bạn thắc mắc về kỳ thi Toeic đặc biệt là việc tìm kiếm kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2, vì kiến thức này có thể hỗ trợ bạn 1 số phần trong kỳ thi TOEIC, bởi đa số những người học thường chọn chưa có nền tảng ngữ pháp vững chắc phục vụ cho kỳ thi TOEIC của họ. Tuy nhiên vẫn việc tìm kiếm kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 sẽ dễ dàng hơn qua bài viết của Trung tâm Anh ngữ Edusa phía dưới.

Trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 dành học sinh
Trọn bộ ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 dành học sinh

1. Các thì trong ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2

 • Thì hiện tại đơn (Simple present tense): Dùng cho các hành động thường xuyên liên tục, các sự việc hiển nhiên
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense): Diễn tả hành động đang diễn ra ở hiện tại và không biết thời gian kết thúc ở tương lai
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense): Diẽn tả các hành động từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và không đề cập tới mốc thời gian cụ thể
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense): Diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể tiếp diễn ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.
 • Thì quá khứ đơn (Past simple tense): Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense):  Diễn tả một hành động, sự việc diễn ra xung quanh hành động sự việc đó trong quá khứ.
 • Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense): Diễn tả hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense): Dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ
 • Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense): Diễn tả hành động có khả năng xảy ra trong tương lai

1.1 Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ cũng là một trong các nội dung quan trọng trong chương trình tiếng Anh THCS. Nội dung về giới từ được chia thành nhiều phần nhỏ:

Các giới từ phổ biến:

 • Giới từ chỉ vị trí: IN, ON, AT, FROM, TO, BETWEEN, AMONG
 • Giới từ chỉ thời gian: IN, ON, AT, SINCE, FOR, FROM, TO
 • Các giới từ khác: BY, FOR, WITH, ABOUT, OF

Giới từ theo sau tính từ:

 • Tính từ + TO
 • Tính từ + IN
 • Tính từ + OF
 • Tính từ + FOR
 • Tính từ + FROM
 • Tính từ + AT
 • Tính từ + WITH
 • Tính từ + ABOUT

1.2 Câu bị động

Các bước chuyển đổi câu chủ động sang bị động:

 • B1. Xác định các thành phần: xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ ở câu chủ động. (Khi mới bắt đầu làm quen bạn có thể gạch chân hoặc gạch chéo dễ phân biệt từng bộ phận).
 • B2. Lựa chọn động từ tobe tương ứng với các thì trong câu chủ động, động từ chuyển thành V-ed/V3
 • B3. Thêm vật tác động theo sau “by” và một số thành phần chỉ nơi chốn , thời gian. Một số chủ ngữ không xác định, bạn có thể lược bỏ như: by them, by people….

1.3 Câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để diễn đạt khả năng của một sự việc trong một điều kiện nhất định. Bạn cần chú ý đến những loại câu điều kiện trong tiếng anh để có thể đạt được điểm cao ở kỳ thi TOEIC. Một câu điều kiện thường bao gồm hai mệnh đề:

 • Một là, mệnh đề chính.
 • Hai là, mệnh đề chứa “if” hay còn gọi là mệnh đề điều kiện

Conditional sentences type 1

Cấu trúc: If + S + V (Hiện tại đơn), S + will + V (Tương lai đơn)

 • If you don’t hurry, you will miss the bus.

Chức năng 

 • Dùng để dự đoán hành động, sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 • Dùng để đề nghị hoặc gợi ý.
 • Dùng để cảnh báo hoặc đe dọa.

Conditional sentences type 2

Cấu trúc: If + S + V-ed (Quá khứ đơn), S + would + V (dạng 1 lùi thì)

 • If I were you, I wouldn’t buy it.

Chức năng 

 • Dùng để diễn tả một hành động, mong muốn không thể xảy ra trong hiện tại.
 • Dùng để đề nghị hoặc gợi ý

Conditional sentences type 3

Cấu trúc: If + S + had + V-PII , S + would + have + V-PII (Dạng 2 lùi thì)

 • If I had enough money, I could have bought the phone.

Chức năng 

 • Diễn tả một hành động, mong muốn đã không thể xảy ra trong quá khứ.
 • Sử dụng “might” để diễn tả một hành động, sự việc đã có thể xảy ra trong quá khứ những không chắc chắn.
 • Sử dụng “could” để diễn tả một hành động, sự việc đủ điều kiện xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói tới xảy ra.

1.4 Danh động từ và động từ nguyên mẫu

Danh động từ và động từ nguyên mẫu là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong chương trình tiếng Anh lớp 9. Danh động từ xuất phát từ một động từ thường, dưới dạng V-ing, có thể đóng vai trò như một danh từ trong câu.

Các nội dung chính học sinh cần chú ý bao gồm:

 • Các động từ được theo sau bằng một động từ nguyên mẫu
 • Các động từ/ cụm từ được theo sau bằng một danh động từ
 • Các động từ được theo sau bằng cả danh động từ và động từ nguyên mẫu nhưng đổi nghĩa
 • Các động từ được theo sau bằng cả danh động từ và động từ nguyên mẫu nhưng  không đổi nghĩa

1.5 Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề tính ngữ, là mệnh đề mang chức năng phụ, được thêm vào câu với nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. Mệnh đề quan hệ thường đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ. Các nội dung chính mà học sinh cần nắm vững:

 • Đại từ quan hệ (who, whom, which, whose, that)
 • Trạng từ quan hệ (when, where, why)
 • Mệnh đề quan hệ xác định
 • Mệnh đề quan hệ không xác định

Để nắm rõ hơn ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2, bạn để vừa ôn tập kiến thức, vừa làm các bài tập thực hành.

1.6 Câu tường thuật

Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Bước 1: Xác định từ tường thuật

Với câu tường thuật, chúng ta có 2 động từ:

 • Với told: Bắt buộc dùng khi chúng ta thuật lại
 • Với said: Thuật lại khi không nhắc đến người thứ 3.

Ngoài ra còn các động từ khác asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu trúc giống said that.

Bước 2: Lùi thì của động từ trong câu tường thuật về quá khứ

Với mệnh đề được tường thuật, ta hiểu rằng sự việc đó không xảy ra ở thời điểm nói nữa mà thuật lại lời nói trong quá khứ. Do đó, động từ trong câu sẽ được lùi về thì quá khứ 1 thì so với thời điểm nói. Tổng quát như sau

 • Thì tương lai lùi về tương lai trong quá khứ
 • Thì hiện tại lùi về quá khứ
 • Thì quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Khi tường thuật lại câu nói của Nam, ta sẽ không thể nói là “Bạn gái tôi sẽ đến đây thăm tôi vào ngày mai” mà tường thuật lại lời của Nam rằng “Bạn gái của Nam sẽ đến thăm anh ấy…”.

Tương ứng với nó, khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp, ta cũng cần lưu ý thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

Thời gian, địa điểm không còn xảy ra ở thời điểm tường thuật nữa nên câu gián tiếp sẽ thay đổi. Một số cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn cần thay đổi như sau

STT CÂU TRỰC TIẾP CÂU GIÁN TIẾP
1 Here There
2 This That
3 These Those
4 Today That day
5 Tonight That night
6 tomorrow The next day/ The following day
7 Next week The following week
8 Yesterday The day before/ The previous day
9 Last week The week before/ The previous week
10 The day after tomorrow In 2 days’ time
11 The day before yesterday Two days before
12 Now Then
13 Ago Before

1.7 Các cấu trúc so sánh

 • So sánh bằng:S1 + be + as + tính từ + as + S2S1 + be + not + as/so + tính từ + as + S2* So sánh hơn: S1 + be + tính từ ngắn + er + than + S2S1 + be + more + tính từ dài + than + S2* So sánh nhất: S + to be + the + tính từ ngắn -est.

  S + to be + the + most + tính từ dài.

 • Ngoài ra, tiếng Anh cũng có một số cấu trúc so sánh đặc biệt, thường xuất hiện trong các câu hỏi 9, 10 điểm của đề thi:
 • So sánh kém
 • So sánh kép
 • So sánh bội số
 • Một số sách ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 có thể tham khảo:

1. English Grammar in Use

2. A Practical English Grammar

3. Oxford Practice Grammar

Với những kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 của Trung tâm Anh ngữ Edusa được nêu phía trên sẽ hỗ trợ bạn trong việc luyện thi TOEIC Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký khóa luyện thi TOEIC ở trung tâm Edusa của chúng tôi đề đạt được số điểm mà bạn mong đợi trong kỳ thi sắp tới của mình bằng cách nhấn vào link bên dưới:

Link Edusa: https://edusa.vn/

2. Trung tâm Anh Ngữ Edusa

Trung tâm anh ngữ Edusa
Trung tâm anh ngữ Edusa

Edusa là một trung tâm Anh ngữ chuyên về luyện thi TOEIC, mang đến cho học viên một môi trường học tập chất lượng và hiệu quả. Với mục tiêu giúp học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi TOEIC, chúng tôi đã xây dựng một chương trình giảng dạy toàn diện và chuyên sâu, tập trung vào các kỹ năng cần thiết như nghe, đọc, ngữ pháp, và từ vựng.

Đội ngũ giáo viên tại Edusa là những người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giảng dạy TOEIC. Họ sẽ hướng dẫn và cung cấp những chiến lược và kỹ thuật làm bài thi hiệu quả, giúp học viên nắm vững cấu trúc đề thi và cải thiện điểm số. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các tài liệu luyện thi chất lượng và đa dạng, giúp học viên rèn luyện và củng cố kiến thức.

Môi trường học tập tại Edusa là sáng tạo, năng động và thân thiện. Chúng tôi tạo điều kiện để học viên thực hành tiếng Anh thông qua các hoạt động nhóm, bài tập thảo luận, và trao đổi thông qua các tình huống thực tế. Điều này giúp học viên cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tự tin hơn khi đối mặt với các tình huống trong cuộc sống và công việc.

3. Ưu điểm khóa học tại Edusa

Ưu điểm khóa học tại Edusa
Ưu điểm khóa học tại Edusa
 • Không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được điểm số ngay lần đầu, mà còn và còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức xã hội và chinh phục được đỉnh cao trong công việc thông qua những phương pháp học độc đáo
 • Từng thành công với các khóa TOEIC 550, 650, 750+ với hàng nghìn bạn đạt được điểm số mong muốn nay lần đầu chỉ trong 1-2 tháng
 • Cam kết đầu ra tăng 150 điểm so với kết quả của bài test đầu vào
 • Giải đáp những thắc mắc của bạn theo kiểu 1 kèm 1 với giáo viên
 • Cam kết đầu ra 100% học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đậu
 • Đội ngũ giáo viên Edusa nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng, chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã giúp hàng nghìn bạn mất gốc không chỉ tiến bộ mà còn yêu thích môn Tiếng Anh
 • Giáo viên sẽ theo sát, nhắc nhở từng bạn và đề xuất lộ trình hợp lý cho từng bạn, nhằm nắm vững tiến độ từng bạn và có cách giảng dạy phù hợp hơn.

>>>>> Tham khảo thêm: Khóa luyện thi TOEIC toàn diện cùng Edusa

4. Câu hỏi thường gặp 

4.1 Tôi có thể học khóa học TOEIC online cấp tốc ở bất kỳ đâu không?

Có, khóa học TOEIC online cấp tốc tại Edusa cho phép học viên học ở bất kỳ đâu có kết nối internet. Bạn có thể học tại nhà hoặc bất kỳ nơi nào khác mà có kết nối internet.

4.2 Tôi phải đăng ký khóa học trong bao lâu sau khi đã tìm hiểu thông tin?

Không có quy định cụ thể về thời gian đăng ký khóa học. Tuy nhiên, bạn nên đăng ký sớm để có thể bắt đầu học tập sớm và đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng.

4.3 Làm thế nào để tôi có thể đăng ký khóa học?

Bạn có thể đăng ký khóa học TOEIC online cấp tốc tại Edusa trực tuyến thông qua trang web của trung tâm hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ đăng ký.

5. Kết luận

Ở trên là những tổng hợp về kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 mà trung tâm anh ngữ Edusa đã thông tin đến các bạn để phục vụ cho những ai đang có nhu cầu luyện thi TOEIC. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm một lớp học TOEIC chất lượng, hãy đăng ký ngay khóa học ở Edusa, một trung tâm luyện thi chứng chỉ uy tín hàng đầu Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu ra, mang đến những trải nghiệm khác biệt và tối ưu hóa quá trình luyện thi.

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết