Bạn đang tìm kiếm một nguồn từ vựng chất lượng để hỗ trợ học tập cho kỳ 1 của lớp 9? Từ vựng cho học sinh lớp 9 kì 1 là một nguồn tài liệu không thể thiếu giúp bạn nắm vững những từ vựng cần thiết trong chương trình học. Trong bài viết này, EDUSA sẽ giới thiệu về nguồn từ vựng này và cách bạn có thể sử dụng nó để luyện viết và học từ vựng một cách hiệu quả.

Từ Vựng Cho Học Sinh Lớp 9 Kì 1 Chi Tiết
Từ Vựng Cho Học Sinh Lớp 9 Kì 1 Chi Tiết

1. Từ vựng cho học sinh lớp 9 kì 1

1.1 UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

 • foreign /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài
 • foreigner /ˈfɒrənə(r)/ (n): người nước ngoài
 • activity /ækˈtɪvəti/ (n): hoạt động
 • correspond /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ
 • at least /ət – liːst/: ít nhất
 • modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại
 • ancient /ˈeɪnʃənt/ (a): cổ xưa
 • impress /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượng
 • abroad /əˈbrɔːd/ (a) (ở, đi) nước ngoài
 • depend on /dɪˈpend/ = rely on /rɪˈlaɪ/ : tùy thuộc vào, dựa vào
 • anyway /ˈeniweɪ/ (adv): dù sao đi nữa
 • keep in touch with: giữ liên lạc
 • worship/ˈwɜːʃɪp/ (v): thờ phượng
 • similar /ˈsɪmələ(r)/ (a): tương tự
 • industry /ˈɪndəstri/ (n) : ngành công nghiệp

1.2 UNIT 2: CLOTHING

 • traditional /trəˈdɪʃənl/(a): truyền thống
 • silk /sɪlk/ (n): lụa
 • tunic /ˈtjuːnɪk/ (n): tà áo
 • slit /slɪt/ (v): xẻ
 • loose /luːs/ (a): lỏng, rộng
 • pants /pænts/ (n) = trousers /ˈtraʊzəz/: quần (dài)
 • design /dɪˈzaɪn/ (n, v): bản thiết kế, thiết kế
 • designer /dɪˈzaɪnə(r)/ (n): nhà thiết kế
 • fashion designer /ˈfæʃn/: nhà thiết kế thời trang
 • material /məˈtɪəriəl/ (n): vật liệu
 • convenient /kənˈviːniənt/ (a): thuận tiện
 • convenience /kənˈviːniəns/ (n): sự thuận tiện
 • lines of poetry: những câu thơ
 • fashionable /ˈfæʃnəbl/(a): hợp thời trang
 • inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (v): gây cảm hứng
 • inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): nguồn cảm hứng
 • ethnic minority /ˈeθnɪk – /maɪˈnɒrəti /: dân tộc thiểu số
 • symbol /ˈsɪmbl/ (n): ký hiệu, biểu tượng

1.3 UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

 • gather /ˈɡæðə(r)/ (v): gặt, thu hoạch
 • crop /krɒp/ (n): vụ mùa
 • home village /həʊm -/ˈvɪlɪdʒ/: làng quê
 • rest /rest/ (n, v): (sự) nghỉ ngơi
 • journey /ˈdʒɜːni/(n) : chuyến đi, hành trình
 • chance /tʃɑːns/ (n): dịp
 • cross /krɒs/ (v): đi ngang qua
 • paddy filed /ˈpædi -faɪl/ : cánh đồng lúa
 • forest /ˈfɒrɪst/ (n): rừng
 • snack /snæk/ (n): thức ăn nhanh
 • highway /ˈhaɪweɪ/ (n): xa lộ
 • banyan tree /ˈbænjən – triː /: cây đa
 • entrance /ˈentrəns/ (n): cổng vào, lối vào
 • shrine /ʃraɪn/ (n): cái miếu
 • hero /ˈhɪərəʊ/ (n): anh hùng
 •  go boating: đi chèo thuyền
 • riverbank /ˈrɪvəbæŋk/ (n): bờ sông

Xem thêm: Tài liệu học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề

1.4 UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

 • aspect /ˈæspekt/(n): khía cạnh
 • in the end = finally, at last : cuối cùng
 • exactly /ɪɡˈzæktli/ (adv): chính xác
 • passage (n)/ˈpæsɪdʒ/ : đoạn văn
 • attend /əˈtend/ (v): theo học, tham dự
 •  attendance /əˈtendəns/ (n) sự tham dự
 • attendant /əˈtendənt/ (n) người tham dự
 • course /kɔːs/ (n): khóa học
 • written examination /ˈrɪtn/: kỳ thi viết
 • oral examination /ˈɔːrəl/: kỳ thi nói
 • candidate /ˈkændɪdət/ hoặc /ˈkændɪdeɪt/ (n): thí sinh, ứng cử viên
 • award /əˈwɔːd/ (v, n): thưởng, phần thưởng
 • scholarship/ˈskɒləʃɪp/ (n) : học bổng
 • dormitory /ˈdɔːmətri/ (n): ký túc xá
 • campus /ˈkæmpəs/ (n) : khuôn viên trường
 • reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ (n) : danh tiếng
 • experience /ɪkˈspɪəriəns/ (n, v): kinh nghiệm, trải qua
 • culture /ˈkʌltʃə(r)/ (n): văn hóa

1.5 UNIT 5: THE MEDIA

 • media /ˈmiːdiə/ (n): phương tiện truyền thông
 • invent /ɪnˈvent/ (v): phát minh
 • inventor /ɪnˈventə(r)/ (n) nhà phát minh
 • crier /ˈkraɪə(r)/ (n): người rao bán hàng
 • latest news: tin giờ chót
 • popular /ˈpɒpjələ(r)/ (a): được ưa chuộng, phổ biến
 • widely /ˈwaɪdli/ (adv): một cách rộng rãi
 • teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/ (n): thanh thiếu niên
 • adult /ˈædʌlt/ (n) người lớn
 • thanks to: nhờ vào
 • variety /vəˈraɪəti/ (n): sự khác nhau, sự đa dạng
 • channel /ˈtʃænl/ (n): kênh truyền hình
 • control /kənˈtrəʊl/ (v) : điều khiển, kiểm soát
 • stage /steɪdʒ/ (n): giai đoạn

Xem thêm: Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cần thiết cho bạn

2. Cách học từ vựng cho học sinh lớp 9 kì 1

 • Xem qua và hiểu rõ từ vựng: Đầu tiên, hãy xem qua danh sách từ vựng để hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từng từ.
 • Thực hành viết câu sử dụng từ vựng: Hãy thực hành viết các câu sử dụng từ vựng mới, cố gắng áp dụng chúng vào các tình huống thực tế.
 • Tạo flashcard hoặc bảng từ vựng: Sử dụng flashcard hoặc tạo bảng từ vựng để giúp bạn ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả.
 • Tham gia các hoạt động thực hành: Tham gia các hoạt động như trò chơi, quiz hoặc thi đấu từ vựng để giữ cho việc học trở nên thú vị và hiệu quả.

Xem thêm: 100 bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho bạn

3. Trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín – EDUSA

EDUSA là trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín và chất lượng, đạt được những thành tựu đáng kể với cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và hiệu quả. Trung tâm không chỉ tập trung giảng dạy ngữ pháp và từ vựng mà còn chú trọng phát triển kỹ năng nghe, đọc, nói và viết được áp dụng trong thực tế.

Khóa học tiếng Anh sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản để bắt đầu hành trình chinh phục cấp độ tiếng Anh. Qua khóa học, bạn sẽ được cung cấp một bộ công cụ học thuộc lòng những nguyên tắc ngữ pháp và từ vựng quan trọng, cùng với đó là các phương pháp và kỹ thuật để làm bài tập một cách hiệu quả.

Khóa học được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng nghe và đọc của bạn thông qua việc luyện nghe các bài nghe, đọc các đoạn văn và thực hiện các bài tập thực tế. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách tổ chức ý và viết một bài văn, từ đó nâng cao khả năng viết của mình.

Trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín - EDUSA
Trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín – EDUSA

4. Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA

4.1 Khóa học tiếng Anh Online tại EDUSA

 • Với xu hướng học online như hiện nay, khóa học tiếng Anh này của EDUSA sẽ giúp các bạn định hình và có cái nhìn tổng quát nhất về những kiến thức cần thiết cho chặng đường ôn thi tiếng Anh sắp tới, từ ngữ pháp tới từ vựng và cấu trúc bài thi. Khóa học này có kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm thời gian học, chú trọng lý thuyết căn bản kèm ví dụ cụ thể.
 • Ngoài ra, sau khi đã ôn luyện riêng lẻ từng phần trong đề thi, đã tới lúc giải một đề hoàn chỉnh cũng như hệ thống lại các kiến thức đã học sau một quá trình ôn luyện vất vả. Khóa học này bao gồm các bộ đề thi tiếng Anh được cập nhật thường xuyên và sát với đề thi thật 99.99%, giúp học viên dễ dàng luyện tập trên phần mềm giống đi thi thật, từ đó hình thành được phản xạ học nhanh, nhớ nhanh.
 • Những câu hỏi bạn sai sẽ được giải đáp một cách chi tiết, giúp bạn hiểu rõ từng câu và không bỏ sót bất kỳ một câu nào. Điều này giúp bạn biết vì sao mình sai và cách sửa chúng để bạn không phải sai một câu tương tự khi làm một bộ đề khác.

4.2 Khóa học tiếng Anh Offline tại EDUSA

 • Khóa học này được thiết kế theo chương trình giúp giáo viên dễ dàng theo sát được tiến trình học tập của học viên, từ đó đưa ra một lộ trình đào tạo phù hợp, rút ngắn thời gian nhất có thể. Khi tham gia lớp này bạn sẽ được tất cả các kiến thức cơ bản nhất, giúp bạn có thể tiếp thu và áp dụng một cách nhanh chóng.
 • Sau khi đã ôn lý thuyết đầy đủ, bạn sẽ được ôn luyện tất cả kỹ năng có trong bài thi tại lớp học tiếng Anh luyện thi của trung tâm. Từ kỹ năng nghe, đọc, phân tích ngữ pháp, bài đọc đến chọn đáp án sau cho chuẩn chỉnh nhất được giáo viên hướng dẫn một cách cặn kẽ và chi tiết nhất. Tự tin sau khi tham gia khóa học luyện thi tiếng Anh,  bạn hoàn toàn có khả năng giải được đề thi với số điểm mà bạn mong muốn.
 • Bên cạnh đó, EDUSA sẽ tổ chức các buổi thi thử, giúp bạn quen dần với đề thi thật, áp lực phòng thi. 99,99% bộ đề được cập nhật sát với đề thi thật nhất hiện nay. Sau khi giải đề, giáo viên sẽ chỉnh sửa những lỗi sai trong bài thi, từ đó đưa ra các mẹo, chiến thuật và kỹ năng vượt qua được những câu hỏi mà không cần dịch nghĩa hay nghe mà không cần hiểu hết nghĩa. Kỹ năng, kinh nghiệm, tâm lý là 3 thứ sẽ giúp bạn chiến thắng đề thi tiếng Anh một cách dễ dàng.
Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA
Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Tôi có thể được hỗ trợ trong quá trình học không?

Có, EDUSA cung cấp đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình học của học viên. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ bất cứ lúc nào để được giải đáp các câu hỏi và được hỗ trợ.

5.2 Tôi phải đăng ký khóa học trong bao lâu sau khi đã tìm hiểu thông tin?

Không có quy định cụ thể về thời gian đăng ký khóa học. Tuy nhiên, bạn nên đăng ký sớm để có thể bắt đầu học tập sớm và đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng.

5.3 Làm thế nào để tôi có thể đăng ký khóa học?

Bạn có thể đăng ký khóa học tiếng Anh tại EDUSA trực tuyến thông qua trang web của trung tâm hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ đăng ký.

6. Kết luận

Từ vựng cho học sinh lớp 9 kì 1 không chỉ là một nguồn tài liệu hữu ích mà còn là một công cụ quan trọng giúp bạn cải thiện kỹ năng viết và học từ vựng. Bằng cách thực hiện các bài tập và hoạt động thực hành, bạn sẽ có thể nắm vững từ vựng và tiến bộ trong hành trình học tập của mình. EDUSA chúc bạn học tốt!

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)