Các bạn hãy khám phá nguồn tài nguyên từ vựng tiếng Anh lớp 9 chương trình mới hữu ích cho các bạn qua bài viết này nhé. EDUSA sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về từ vựng quan trọng, phương pháp học hiệu quả và lời khuyên để nâng cao kỹ năng sử dụng từ vựng tiếng Anh trong học tập.

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Hữu Ích
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Hữu Ích

1. Danh sách từ vựng tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

1.1 Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương

Từ mới

Phiên âm

Nghĩa

1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.) thợ làm nghề thủ công
2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.) sản phẩm thủ công
3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.) xưởng, công xưởng
4. attraction /ə’trækʃn/ (n.) điểm hấp dẫn
5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.) bảo tồn, gìn giữ
6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.) tính xác thực, chân thật
7. cast /kɑ:st/ (v.) đúc (đồng…)
8. craft /krɑ:ft/ (n.) nghề thủ công
9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.) thợ làm đồ thủ công
10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.) xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội
11. drumhead /drʌmhed/ (n.) mặt trống
12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.) thêu
13. frame /freɪm/ (n.) khung
14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.) đồ sơn mài

1.2 Unit 2: City Life – Cuộc sống thành thị

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/ : (giá cả) phải chăng
2. ancient (adj) /ˈeɪnʃənt/ : cổ kính
3. asset (n) /ˈæset/ : tài sản
4. catastrophic (adj) /ˌkætəˈstrɒfɪk/ : thảm khốc, thê thảm
5. cheer (sb) up (ph.v) /tʃɪə(r)/ : làm ai đó vui lên
6. conduct (v) /kənˈdʌkt/ : thực hiện
7. conflict (n) /ˈkɒnflɪkt/ : xung đột
8. determine (v) /dɪˈtɜːmɪn/ : xác định
9. downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/ : (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại
10. drawback (n) /ˈdrɔː.bæk/ : mặt hạn chế
11. dweller (n) /ˈdwelə/ : cư dân (một khu vực cụ thể)
12. easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/ : thoải mái, dễ tính
13. grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/ : lớn lên, trưởng thành
14. fabulous (adj) /ˈfæbjələs/ : tuyệt vời, tuyệt diệu
15. factor (n) /ˈfæktə/ : yếu tố
16. feature (n) /ˈfiːtʃə(r)/ : điểm đặc trưng

1.3 Unit 3: Teen stress and pressure – Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. adolescence (n) /ˌædəˈlesns/ giai đoạn vị thành niên
2. adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/ giai đoạn trưởng thành
3. astonished (adj) /əˈstɒnɪʃt/ ngạc nhiên, kinh ngạc
4. breakdown (n) /ˈbreɪkdaʊn/ sự thất bại, sự sụp đổ
5. calm (adj) /kɑːm/ bình tĩnh
6. cognitive skill (n) /ˈkɒɡnətɪv skɪl/ kĩ năng tư duy
7. concentrate (v) /kɒnsntreɪt/ tập trung
8. confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/ tự tin
9. conflict (n, v) /ˈkɒnflɪkt/ (sự) xung đột, mâu thuẫn
10. degree (n) /dɪˈɡriː/ trình độ, bằng cấp
11. delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ vui sướng
12. depressed (adj) /dɪˈprest/ tuyệt vọng
13. designer (n) /dɪˈzaɪnə(r)/ nhà thiết kế
14. disappoint (v) /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ làm thất vọng

1.4 Unit 4: Life in the past – Cuộc sống trong quá khứ

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Định nghĩa

1. act out (v) /ækt aʊt/ đóng vai, diễn
2. arctic (adj) /ˈɑːktɪk/ (thuộc về) Bắc cực
3. bare-footed (adj) /beə(r)-fʊtɪd/ chân đất
4. behave (+oneself) (v) /bɪˈheɪv/ ngoan, biết cư xử
5. dogsled (n) /ˈdɒɡsled/ xe chó kéo
6. domed (adj) /dəʊmd/ hình vòm
7. downtown (adv) /ˌdaʊnˈtaʊn/ vào trung tâm thành phố
8. eat out (v) /iːt aʊt/ ăn ngoài
9. entertain (v) /ˌentəˈteɪn/ giải trí
10. event (n) /ɪˈvent/ sự kiện
11. face to face (adv) /feɪs tʊ feɪs/ trực diện, mặt đối mặt
12. facility (n) /fəˈsɪləti/ phương tiện, thiết bị
13. igloo (n) /ˈɪɡluː/ lều tuyết

1.5 Unit 5: Wonders of Viet Nam – Những kì quan ở Việt Nam

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Định nghĩa

1. administrative (adj) /ədˈmɪnɪstrətɪv/ thuộc về hoặc liên quan đến việc quản lý; hành chính
2. astounding (adj) /əˈstaʊndɪŋ/ làm sững sờ, làm sửng sốt
3. cavern (n) /ˈkævən/ hang lớn, động
4. citadel (n) /ˈsɪtədəl/ thành lũy, thành trì
5. complex (n) /ˈkɒmpleks/ khu liên hơp, quần thể
6. contestant (n) /kənˈtestənt/ thí sinh
7. fortress (n) /ˈfɔːtrəs/ pháo đài
8. geological (adj) /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/ (thuộc) địa chất
9. limestone (n) /ˈlaɪmstəʊn/ đá vôi
10. measure (n) /ˈmeʒə(r)/ biện pháp, phương sách
11. paradise (n) /ˈpærədaɪs/ thiên đường
12. picturesque (adj) /ˌpɪktʃəˈresk/ đẹp, gây ấn tượng mạnh (phong cảnh)
13. recognition (n) /ˌrekəɡˈnɪʃn/ sự công nhận, sự thưa nhận
14. rickshaw (n) /ˈrɪkʃɔː/ xe xích lô, xe kéo

Còn rất nhiều từ vựng với chủ đề khác nhau đang chờ bạn khám phá. Hãy tham gia ngay khóa học tiếng Anh tại EDUSA để nhận được trọn bộ tài liệu từ vựng này nhé.

Xem thêm: Tổng hợp những bộ truyện học ngữ pháp tiếng Anh mà bạn cần biết

2. Phương pháp học từ vựng hiệu quả nhất

Có nhiều phương pháp học từ vựng hiệu quả như sau:

 • Sử dụng flashcards: Viết từ vựng và ý nghĩa của nó lên một mặt thẻ và ghi chú thêm ví dụ trên mặt thẻ còn lại. Sau đó, hãy lật thẻ và thử nhớ ý nghĩa của từ và ví dụ tương ứng.
 • Sử dụng ứng dụng học từ vựng: Có rất nhiều ứng dụng học từ vựng hiệu quả như Anki, Quizlet, Memrise… các ứng dụng này cung cấp các tính năng như việt hóa vựng, thẻ ghi chú, bài kiểm tra…
 • Học từ vựng theo chủ đề: Nhóm từ vựng lại theo chủ đề giúp bạn dễ dàng ghi nhớ và áp dụng trong thực tế.
 • Sử dụng từ vựng mới trong câu: Để nhớ được từ vựng, hãy sử dụng nó trong các câu hoặc văn bản mà bạn viết. Điều này giúp tăng cường việc gắn kết từ vựng với ngữ cảnh.
 • Lặp lại: Lặp lại là cách tốt nhất giúp ghi nhớ từ vựng lâu dài. Hãy xem xét ôn lại từ vựng hàng ngày hay hàng tuần để đảm bảo việc ghi nhớ từ vựng một cách hiệu quả.

Xem thêm: Tài liệu học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề

3. Trung tâm dạy tiếng Anh uy tín – EDUSA

EDUSA là trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín và chất lượng, đạt được những thành tựu đáng kể với cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và hiệu quả. Trung tâm không chỉ tập trung giảng dạy ngữ pháp và từ vựng mà còn chú trọng phát triển kỹ năng nghe, đọc, nói và viết được áp dụng trong thực tế.

Khóa học tiếng Anh sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản để bắt đầu hành trình chinh phục cấp độ tiếng Anh. Qua khóa học, bạn sẽ được cung cấp một bộ công cụ học thuộc lòng những nguyên tắc ngữ pháp và từ vựng quan trọng, cùng với đó là các phương pháp và kỹ thuật để làm bài tập một cách hiệu quả.

Khóa học được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng nghe và đọc của bạn thông qua việc luyện nghe các bài nghe, đọc các đoạn văn và thực hiện các bài tập thực tế. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách tổ chức ý và viết một bài văn, từ đó nâng cao khả năng viết của mình.

Trung tâm dạy tiếng Anh uy tín - EDUSA
Trung tâm dạy tiếng Anh uy tín – EDUSA

4. Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA

4.1 Khóa học tiếng Anh Online tại EDUSA

 • Với xu hướng học online như hiện nay, khóa học tiếng Anh này của EDUSA sẽ giúp các bạn định hình và có cái nhìn tổng quát nhất về những kiến thức cần thiết cho chặng đường ôn thi tiếng Anh sắp tới, từ ngữ pháp tới từ vựng và cấu trúc bài thi. Khóa học này có kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu, tiết kiệm thời gian học, chú trọng lý thuyết căn bản kèm ví dụ cụ thể.
 • Ngoài ra, sau khi đã ôn luyện riêng lẻ từng phần trong đề thi, đã tới lúc giải một đề hoàn chỉnh cũng như hệ thống lại các kiến thức đã học sau một quá trình ôn luyện vất vả. Khóa học này bao gồm các bộ đề thi tiếng Anh được cập nhật thường xuyên và sát với đề thi thật 99.99%, giúp học viên dễ dàng luyện tập trên phần mềm giống đi thi thật, từ đó hình thành được phản xạ học nhanh, nhớ nhanh.
 • Những câu hỏi bạn sai sẽ được giải đáp một cách chi tiết, giúp bạn hiểu rõ từng câu và không bỏ sót bất kỳ một câu nào. Điều này giúp bạn biết vì sao mình sai và cách sửa chúng để bạn không phải sai một câu tương tự khi làm một bộ đề khác.

4.2 Khóa học tiếng Anh Offline tại EDUSA

 • Khóa học này được thiết kế theo chương trình giúp giáo viên dễ dàng theo sát được tiến trình học tập của học viên, từ đó đưa ra một lộ trình đào tạo phù hợp, rút ngắn thời gian nhất có thể. Khi tham gia lớp này bạn sẽ được tất cả các kiến thức cơ bản nhất, giúp bạn có thể tiếp thu và áp dụng một cách nhanh chóng.
 • Sau khi đã ôn lý thuyết đầy đủ, bạn sẽ được ôn luyện tất cả kỹ năng có trong bài thi tại lớp học tiếng Anh luyện thi của trung tâm. Từ kỹ năng nghe, đọc, phân tích ngữ pháp, bài đọc đến chọn đáp án sau cho chuẩn chỉnh nhất được giáo viên hướng dẫn một cách cặn kẽ và chi tiết nhất. Tự tin sau khi tham gia khóa học luyện thi tiếng Anh,  bạn hoàn toàn có khả năng giải được đề thi với số điểm mà bạn mong muốn.
 • Bên cạnh đó, EDUSA sẽ tổ chức các buổi thi thử, giúp bạn quen dần với đề thi thật, áp lực phòng thi. 99,99% bộ đề được cập nhật sát với đề thi thật nhất hiện nay. Sau khi giải đề, giáo viên sẽ chỉnh sửa những lỗi sai trong bài thi, từ đó đưa ra các mẹo, chiến thuật và kỹ năng vượt qua được những câu hỏi mà không cần dịch nghĩa hay nghe mà không cần hiểu hết nghĩa. Kỹ năng, kinh nghiệm, tâm lý là 3 thứ sẽ giúp bạn chiến thắng đề thi tiếng Anh một cách dễ dàng.
Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA
Các khóa học tiếng Anh chất lượng tại EDUSA

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Tại sao giá khóa học tiếng Anh online và offline tại EDUSA lại rẻ hơn so với các trung tâm khác?

Trung tâm EDUSA tập trung vào việc cung cấp giáo dục chất lượng và phát triển ngôn ngữ cho cộng đồng, thay vì tập trung vào lợi nhuận. Do đó, trung tâm có thể giảm giá chi phí để giúp học viên có được trải nghiệm học tập tốt hơn.

5.2 Liệu giá rẻ có đảm bảo chất lượng của khóa học tiếng Anh tại EDUSA?

Đúng như tiêu chí của trung tâm, giá khóa học rẻ không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của EDUSA. Khóa học tiếng Anh được thiết kế bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và được đánh giá cao bởi các học viên đã từng tham gia.

5.3 Tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tiếng Anh tại EDUSA, liệu tôi có thể liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ không?

Tất nhiên, bạn có thể liên hệ với trung tâm EDUSA qua các kênh thông tin như số điện thoại, email hoặc trang web để được tư vấn và hỗ trợ thông tin về khóa học tiếng Anh cụ thể.

6. Lời kết

Bài viết trên EDUSA đã giúp các bạn học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn về từ vựng tiếng Anh lớp 9 chương trình mới, cũng như cung cấp cho họ các chiến lược học tập cần thiết để tiến bộ trong việc sử dụng tiếng Anh. Nếu bạn có thắc mắc gì thì bạn có thể liên hệ với EDUSA để được tư vấn thêm nhé.

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)